MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NT2 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -270,404  -7,192,746,400  26.6 (-0.93 %)    6,100  162,260,000  276,504  7,355,006,400  94,320,368   
02/12/2022 18,200  488,670,000  26.85 (3.07 %)    26,900  722,265,000  8,700  233,595,000  94,203,638   
01/12/2022 -396,200  -10,321,010,000  26.05 (-4.23 %)    2,500  65,125,000  398,700  10,386,135,000  94,106,532   
30/11/2022 129,270  3,516,144,000  27.2 (6.67 %)    252,100  6,857,120,000  122,830  3,340,976,000  94,092,622   
29/11/2022 26,094  665,397,000  25.5 (0.00 %)    150,100  3,827,550,000  124,006  3,162,153,000  94,101,322   
28/11/2022 -16,410  -418,455,000  25.5 (0.99 %)    16,410  418,455,000  94,205,622   
25/11/2022 159,600  4,029,900,000  25.25 (1.81 %)    403,000  10,175,750,000  243,400  6,145,850,000  94,176,022   
24/11/2022 555,503  13,776,474,400  24.8 (-0.80 %)    601,303  14,912,314,400  45,800  1,135,840,000  94,555,222   
23/11/2022 755,600  18,890,000,000  25 (4.17 %)    785,200  19,630,000,000  29,600  740,000,000  95,072,465   
22/11/2022 199,400  4,785,600,000  24 (-1.03 %)    223,200  5,356,800,000  23,800  571,200,000  95,823,465   
21/11/2022 254,240  6,165,320,000  24.25 (5.43 %)    338,300  8,203,775,000  84,060  2,038,455,000  96,020,365   
18/11/2022 414,200  9,526,600,000  23 (1.32 %)    448,400  10,313,200,000  34,200  786,600,000  96,337,665   
17/11/2022 -11,700  -265,590,000  22.7 (0.00 %)    14,600  331,420,000  26,300  597,010,000  96,673,865   
16/11/2022 323,100  7,334,370,000  22.7 (6.57 %)    344,100  7,811,070,000  21,000  476,700,000  96,675,765   
15/11/2022 871,500  18,562,950,000  21.3 (-6.99 %)    983,700  20,952,810,000  112,200  2,389,860,000  97,002,970   
14/11/2022 163,300  3,731,405,000  22.85 (-0.65 %)    176,000  4,021,600,000  12,700  290,195,000  97,958,070   
11/11/2022 477,608  10,961,103,600  22.95 (6.74 %)    494,503  11,348,843,850  16,895  387,740,250  98,075,670   
10/11/2022 467,720  10,032,594,000  21.45 (-6.74 %)    496,320  10,646,064,000  28,600  613,470,000  98,562,693  14.76% 
09/11/2022 278,510  6,405,730,000  23 (0.88 %)    336,910  7,748,930,000  58,400  1,343,200,000  99,030,413  14.60% 
08/11/2022 301,725  6,879,330,000  22.8 (1.79 %)    337,805  7,701,954,000  36,080  822,624,000  99,167,333  14.55% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.