MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NAB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NAB Lê Quang Quảng Phó Tổng GĐ      1,796,652    900,000  17/07/2022  11/08/2022    900,000  11/08/2022  896,652  0.11  
NAB Hoàng Việt Cường Phó Tổng GĐ      1,189,425    400,000  29/12/2021  25/01/2022    400,000  24/01/2022  789,425  0.09  
NAB Nguyễn Danh Thiết Phó Tổng GĐ      1,759,669    940,000  28/12/2021  20/01/2022    940,000  04/01/2022  819,669  0.10  
NAB Hoàng Việt Cường Phó Tổng GĐ      1,689,425    500,000  25/11/2021  23/12/2021    500,000  23/12/2021  1,189,425  0.14  
NAB Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT      15,000,000          105,829    26/04/2015  15,105,829  1.78 bán ưu đãi 
NAB CTCP Thành Công               7,726,332    29/06/2014  7,726,332  0.91  
NAB Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT      1,416,126          13,583,874    29/06/2014  15,000,000  1.77  
NAB Dương Trương Thiên Lý Vợ  Nguyễn Quốc Toàn  Chủ tịch HĐQT  14,764,414            14,764,414  29/06/2014    0.00  
NAB Trần Thị Hường Cố vấn HĐQT      14,881,878            13,465,752  29/06/2014  1,416,126  0.17  
NAB Nguyễn Chấn Chồng  Trần Thị Hường  Cố vấn HĐQT  10,434,614            7,973,395  29/06/2014  2,461,219  0.29  
NAB Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương       33,105,670          9,660,789    30/12/2013  42,766,459  5.05  
NAB Nguyễn Quốc Toàn Anh  Nguyễn Thị Xuân Loan  Chủ tịch HĐQT  6,576,915            5,160,789  30/12/2013  1,416,126  0.17  
NAB Dương Trương Thiên Lý   Nguyễn Quốc Toàn            14,764,414    30/01/2013  14,764,414  1.74  
NAB Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương               33,105,670    30/01/2013  33,105,670  3.91  
NAB Trịnh Thị Huyền       15,032,947            7,906,849  30/12/2012  7,126,098  0.84  
NAB Châu Huệ Đường       19,162,784            4,221,604  30/12/2012  14,941,180  1.77  
NAB Trần Thị Hường Cố vấn HĐQT      21,664,735            6,782,857  30/12/2012  14,881,878  1.76  
NAB Lê Đình Trương       19,744,973            4,805,014  30/12/2012  14,939,959  1.77  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.