TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MSN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 -347,200  -35,414,400,000  102 (-5.29 %)    277,300  28,284,600,000  624,500  63,699,000,000  287,977,469   
04/07/2022 7,700  834,680,000  107.7 (-0.92 %)    25,800  2,796,720,000  18,100  1,962,040,000  287,630,269  28.80% 
01/07/2022 -112,300  -12,296,850,000  109.5 (-2.23 %)    155,600  17,038,200,000  267,900  29,335,050,000  287,637,969  28.80% 
30/06/2022 225,000  25,200,000,000  112 (-1.75 %)    338,000  37,856,000,000  113,000  12,656,000,000  287,430,669  28.81% 
29/06/2022 102,800  11,900,110,000  114 (0.00 %)    465,700  52,820,320,000  362,900  40,920,210,000  287,472,869  28.81% 
28/06/2022 564,700  64,375,800,000  114 (0.88 %)    860,500  98,097,000,000  295,800  33,721,200,000  287,837,669  28.78% 
27/06/2022 514,600  57,466,280,000  113 (3.20 %)    615,500  68,732,750,000  100,900  11,266,470,000  288,619,369  28.73% 
24/06/2022 221,300  24,232,350,000  109.5 (-0.45 %)    359,100  39,321,450,000  137,800  15,089,100,000  289,160,469  28.69% 
23/06/2022 126,300  13,893,000,000  110 (3.77 %)    200,700  22,077,000,000  74,400  8,184,000,000  288,923,169  28.71% 
22/06/2022 -197,300  -20,913,800,000  106 (-4.50 %)    428,100  45,378,600,000  625,400  66,292,400,000  288,456,269  28.74% 
21/06/2022 -158,000  -17,538,000,000  111 (0.00 %)    509,600  56,565,600,000  667,600  74,103,600,000  288,323,069  28.75% 
20/06/2022 -102,000  -11,580,500,000  111 (-5.13 %)    356,800  41,086,270,000  458,800  52,666,770,000  284,704,227  28.90% 
17/06/2022 -5,100  -596,700,000  117 (5.69 %)    1,064,000  124,488,000,000  1,069,100  125,084,700,000  284,345,027  28.93% 
16/06/2022 84,300  9,332,010,000  110.7 (4.43 %)    895,100  99,087,570,000  810,800  89,755,560,000  284,709,927  28.90% 
15/06/2022 -304,400  -32,266,400,000  106 (-0.28 %)    374,700  39,718,200,000  679,100  71,984,600,000  284,306,127  28.93% 
14/06/2022 -165,000  -17,539,500,000  106.3 (-2.48 %)    1,024,100  108,861,830,000  1,189,100  126,401,330,000  284,395,927  28.92% 
13/06/2022 419,500  45,725,500,000  109 (-6.84 %)    705,000  76,845,000,000  285,500  31,119,500,000  285,205,327  28.87% 
10/06/2022 242,200  28,337,400,000  117 (-1.27 %)    456,900  53,457,300,000  214,700  25,119,900,000  285,701,227  28.83% 
09/06/2022 249,200  29,530,200,000  118.5 (-0.67 %)    483,300  57,271,050,000  234,100  27,740,850,000  285,969,067  28.81% 
08/06/2022 700,500  83,569,650,000  119.3 (1.19 %)    1,039,600  124,024,280,000  339,100  40,454,630,000  285,923,047  28.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.