MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MBB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/12/2022 17.3 (-2.26 %)    400,042  6,920,726,600  400,042  6,920,726,600     
06/12/2022 -1  -17,700  17.7 (-6.84 %)    17,700     
05/12/2022 -3,856  -73,264,000  19 (1.06 %)    42  798,000  3,898  74,062,000     
02/12/2022 -24  -451,200  18.8 (5.62 %)    18  338,400  42  789,600     
01/12/2022 -730,800  17.8 (2.30 %)    10,078,080,000  10,078,810,800     
30/11/2022 -42  -730,800  17.4 (1.16 %)    579,200  10,078,080,000  579,242  10,078,810,800     
29/11/2022 -18  -309,600  17.2 (0.00 %)    1,350,700  23,232,040,000  1,350,718  23,232,349,600     
28/11/2022 74  1,272,800  17.2 (6.17 %)    74  1,272,800     
25/11/2022 137  2,219,400  16.2 (3.18 %)    149  2,413,800  12  194,400     
24/11/2022 9,002  141,331,400  15.7 (0.00 %)    3,050,002  47,885,031,400  3,041,000  47,743,700,000     
23/11/2022 28  439,600  15.7 (-0.63 %)    80,102  1,257,601,400  80,074  1,257,161,800     
22/11/2022 3,958,715  62,547,697,000  15.8 (0.64 %)    7,258,864  114,690,051,200  3,300,149  52,142,354,200     
21/11/2022 2,146,541  33,700,693,700  15.7 (0.00 %)    3,235,543  50,798,025,100  1,089,002  17,097,331,400     
18/11/2022 316,298  4,965,878,600  15.7 (0.00 %)    916,400  14,387,480,000  600,102  9,421,601,400     
17/11/2022 -3,958,826  -62,153,568,200  15.7 (3.97 %)    38  596,600  3,958,864  62,154,164,800     
16/11/2022 -2,155,303  -32,545,075,300  15.1 (6.71 %)    40,240  607,624,000  2,195,543  33,152,699,300     
15/11/2022 70,578  998,678,700  14.15 (-6.91 %)    2,194,717  31,055,245,550  2,124,139  30,056,566,850     
14/11/2022 -38  -577,600  15.2 (-5.00 %)    776,500  11,802,800,000  776,538  11,803,377,600     
11/11/2022 90,860  1,453,760,000  16 (1.27 %)    2,319,500  37,112,000,000  2,228,640  35,658,240,000     
10/11/2022 -386,838  -6,112,040,400  15.8 (-7.06 %)    140  2,212,000  386,978  6,114,252,400  386,978  23.23% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.