MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MBB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
07/12/2022 17.30  17.30  -0.40 (-2.26 %)    12,155,000  212,812,000,000  485,000  8,962,500,000  17.65  17.90  17.25 
06/12/2022 17.70  17.70  -1.30 (-6.84 %)    22,074,300  404,881,000,000  65,000  1,267,500,000  19.00  19.05  17.70 
05/12/2022 19.00  19.00  0.20 (1.06 %)    19,932,400  379,380,000,000  19.00  19.30  18.75 
02/12/2022 18.80  18.80  1.00 (5.62 %)    16,329,100  296,424,000,000  17.80  18.80  17.55 
01/12/2022 17.80  17.80  0.40 (2.30 %)    27,681,100  498,325,000,000  100,000  1,800,000,000  17.70  18.40  17.45 
30/11/2022 17.40  17.40  0.20 (1.16 %)    13,189,800  228,152,000,000  579,200  10,657,280,000  17.30  17.55  16.95 
29/11/2022 17.20  17.20  0.00 (0.00 %)    15,129,300  259,330,000,000  1,490,700  27,092,880,000  17.20  17.45  16.80 
28/11/2022 17.20  17.20  1.00 (6.17 %)    15,454,800  260,122,000,000  50,000  820,000,000  16.45  17.20  16.40 
25/11/2022 16.20  16.20  0.50 (3.18 %)    9,855,300  157,313,000,000  380,000  6,080,000,000  15.80  16.20  15.75 
24/11/2022 15.70  15.70  0.00 (0.00 %)    6,351,200  98,950,000,000  3,041,000  50,936,750,000  15.65  15.85  15.40 
23/11/2022 15.70  15.70  -0.10 (-0.63 %)    7,371,600  116,974,000,000  460,000  7,432,000,000  15.80  16.10  15.70 
22/11/2022 15.80  15.80  0.10 (0.64 %)    13,394,200  214,587,000,000  7,280,000  120,992,500,000  15.70  16.45  15.60 
21/11/2022 15.70  15.70  0.00 (0.00 %)    10,728,100  169,784,000,000  3,375,400  56,432,950,000  15.90  16.10  15.60 
18/11/2022 15.70  15.70  0.00 (0.00 %)    12,899,700  201,025,000,000  1,211,400  20,033,700,000  15.50  16.20  15.00 
17/11/2022 15.70  15.70  0.60 (3.97 %)    14,823,700  229,851,000,000  869,000  12,991,800,000  15.35  15.90  15.10 
16/11/2022 15.10  15.10  0.95 (6.71 %)    26,090,000  366,857,000,000  429,000  5,738,800,000  13.45  15.10  13.20 
15/11/2022 14.15  14.15  -1.05 (-6.91 %)    23,481,100  336,806,000,000  15.00  15.20  14.15 
14/11/2022 15.20  15.20  -0.80 (-5.00 %)    12,028,900  185,605,000,000  1,776,500  29,011,975,000  15.95  15.95  15.10 
11/11/2022 16.00  16.00  0.20 (1.27 %)    11,973,100  195,050,000,000  3,959,500  65,155,550,000  16.25  16.70  15.95 
10/11/2022 15.80  15.80  -1.20 (-7.06 %)    20,036,100  322,330,000,000  5,530,200  99,655,250,000  16.85  16.90  15.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.