MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK L14 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
L14 CTCP Đầu tư tài chính LICOGI 14       200,000    21/11/2022  20/12/2022  100,000    20/12/2022  100,000  0.32  
L14 Nguyễn Thúy Ngư Chị  Nguyễn Mạnh Tuấn  Thành viên HĐQT  1,535,034    705,695  02/11/2022  01/12/2022    704,300  01/12/2022  830,734  2.69  
L14 Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT      2,183,071  500,000    02/11/2022  01/12/2022  370,000    14/11/2022  2,553,071  8.27  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  20,276  10,000    11/09/2022  09/10/2022  10,000    06/10/2022  33,317  0.11  
L14 Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần       6,322,448    360,712  21/03/2022  19/04/2022    360,700  20/04/2022  5,961,748  19.32  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  30,276    10,000  17/01/2022  15/02/2022    10,000  27/01/2022  20,276  0.07  
L14 Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần       6,961,448    999,712  23/12/2021  20/01/2022    639,000  20/01/2022  6,322,448  20.49  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  45,276    15,000  29/11/2021  28/12/2021    15,000  15/12/2021  30,276  0.10  
L14 Hoàng Hàng Hải Phó Tổng GĐ      56,591    30,000  18/11/2021  16/12/2021    9,500  16/12/2021  47,091  0.15  
L14 Hoàng Như Thái Thành viên BKS      3,194    3,194  30/09/2021  28/10/2021    3,194  04/10/2021    0.00  
L14 Huỳnh Thành Hậu Người được ủy quyền công bố thông tin      2,486    2,486  25/08/2021  22/09/2021    2,486  31/08/2021    0.00  
L14 Huỳnh Thành Hậu Người được ủy quyền công bố thông tin      7,260    5,000  25/03/2021  22/04/2021    5,000  29/03/2021  2,260  0.01  
L14 Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng GĐ      72,600    12,600  31/08/2020  27/09/2020    12,600  14/09/2020  60,000  0.19  
L14 Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT      1,107,386  500,000    19/05/2020  17/06/2020  200,000    17/06/2020  1,307,386  4.24  
L14 Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng GĐ      64,900    9,900  11/11/2019  10/12/2019    9,900  05/12/2019  55,000  0.18  
L14 Nguyễn Thị Thanh Nga Con  Nguyễn Văn Tuấn  Phó Tổng GĐ  11,583    4,583  26/08/2019  24/09/2019    4,583  02/09/2019  7,000  0.02  
L14 Hà Minh Tiến Phó Tổng GĐ      19,264    5,000  18/03/2019  16/04/2019    5,000  07/04/2019  14,264  0.05  
L14 Phạm Văn Quang Em  Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  50,772    25,000  12/12/2018  09/01/2019    25,000  08/01/2019  25,772  0.08  
L14 Phạm Quốc Bình   Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  1,748    1,748  09/10/2018  06/11/2018    1,748  09/10/2018    0.00  
L14 Phạm Quốc Bình   Phạm Gia Lý  Chủ tịch HĐQT  1,748    1,748  16/09/2018  15/10/2018      02/10/2018  1,748  0.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.