MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK IJC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/06/2023 14.6 (-0.68 %)    2,373  6,593,500  2,779   1,629  6,817,100  4,185   -223,600
08/06/2023 14.65 (-3.62 %)    2,532  6,199,300  2,448   2,532  9,463,600  3,738   -3,264,300
07/06/2023 15.2 (4.11 %)    3,477  12,758,600  3,669   3,592  12,130,200  3,377   628,400
06/06/2023 14.6 (0.69 %)    2,108  5,852,200  2,776   1,653  5,566,700  3,368   285,500
05/06/2023 14.5 (-1.36 %)    2,045  5,022,300  2,456   1,676  6,184,500  3,690   -1,162,200
02/06/2023 14.7 (0.68 %)    2,138  6,644,800  3,108   2,439  8,171,200  3,350   -1,526,400
01/06/2023 14.6 (-0.68 %)    2,114  5,013,600  2,372   1,891  6,493,800  3,434   -1,480,200
31/05/2023 14.7 (0.00 %)    2,032  5,982,300  2,944   2,311  7,221,000  3,125   -1,238,700
30/05/2023 14.65 (0.34 %)    2,023  5,110,800  2,526   2,185  6,716,700  3,074   -1,605,900
29/05/2023 14.6 (2.10 %)    2,526  9,109,900  3,606   3,414  11,585,800  3,394   -2,475,900
26/05/2023 14.3 (0.00 %)    1,661  4,877,600  2,937   2,030  6,535,900  3,220   -1,658,300
25/05/2023 14.3 (0.70 %)    2,315  10,007,700  4,323   2,757  9,793,400  3,552   214,300
24/05/2023 14.15 (0.35 %)    1,563  5,897,100  3,773   2,332  8,134,100  3,488   -2,237,000
23/05/2023 14.1 (-0.70 %)    1,635  4,336,800  2,652   2,027  6,513,300  3,213   -2,176,500
22/05/2023 14.2 (1.43 %)    1,829  6,002,500  3,282   2,248  7,686,400  3,419   -1,683,900
19/05/2023 13.95 (1.09 %)    1,295  3,745,900  2,893   1,433  4,950,100  3,454   -1,204,200
18/05/2023 13.8 (0.73 %)    1,464  3,662,200  2,502   1,258  3,831,100  3,045   -168,900
17/05/2023 13.7 (-0.72 %)    1,976  5,948,600  3,010   1,649  6,336,100  3,842   -387,500
16/05/2023 13.8 (0.00 %)    2,093  5,113,200  2,443   1,338  5,643,900  4,218   -530,700
15/05/2023 13.75 (-3.85 %)    2,997  6,608,000  2,205   2,241  9,291,200  4,146   -2,683,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.