TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IFS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/05/2022 -100  -2,300,000  23 (-2.54 %)    100  2,300,000  1,118,836  47.72% 
24/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,118,836  98.72% 
23/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,118,836  98.72% 
20/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,118,836  98.72% 
19/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,118,836  98.72% 
18/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,118,836  98.72% 
17/05/2022 23.6 (0.00 %)    1,114,036  98.72% 
16/05/2022 -4,800  -113,270,000  23.6 (12.38 %)    4,800  113,270,000  1,111,236  98.72% 
13/05/2022 -2,300  -48,300,000  21 (0.00 %)    500  10,500,000  2,800  58,800,000  1,111,236  98.72% 
12/05/2022 21 (-12.13 %)    1,111,736  98.72% 
11/05/2022 23.9 (0.00 %)    1,111,736  98.72% 
10/05/2022 23.9 (1.70 %)    1,111,736  98.72% 
09/05/2022 23.5 (0.00 %)    1,110,336  98.73% 
06/05/2022 -1,400  -32,890,000  23.4 (7.83 %)    1,400  32,890,000  1,110,336  98.73% 
05/05/2022 21.7 (0.00 %)    1,109,536  98.73% 
04/05/2022 -800  -17,990,000  21.1 (-10.59 %)    800  17,990,000  1,109,536  98.73% 
29/04/2022 23.6 (0.00 %)    1,109,536  98.73% 
28/04/2022 23.6 (0.00 %)    1,109,536  98.73% 
27/04/2022 23.6 (0.00 %)    1,107,036  98.73% 
26/04/2022 -2,500  -58,850,000  23.5 (0.00 %)    2,500  58,850,000  1,103,636  98.73% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.