MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HPS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,500  750   -1,500
26/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
25/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
24/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,500  750   -1,500
23/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
20/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,800  900   -1,800
18/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   2,200  550   -2,200
17/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   2,000  1,000   -2,000
16/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   2,100  1,050   -2,100
13/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
12/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
11/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
10/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
09/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
06/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   7,000  2,333   -7,000
05/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
04/05/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
29/04/2016 7 (0.00 %)    NaN   NaN   0
28/04/2016 7 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.