MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
24/12/2010 Mua 500,000 12,000  2.40%  500,000  100.00%      01/02/2011 
23/12/2010 Mua 500,000 8,000  1.60%  488,000  97.60%  12,000  2.40%  01/02/2011 
22/12/2010 Mua 500,000 1,000  0.20%  480,000  96.00%  20,000  4.00%  01/02/2011 
21/12/2010 Mua 500,000 13,000  2.60%  479,000  95.80%  21,000  4.20%  01/02/2011 
20/12/2010 Mua 500,000 16,000  3.20%  466,000  93.20%  34,000  6.80%  01/02/2011 
16/12/2010 Mua 500,000 10,250  2.05%  450,000  90.00%  50,000  10.00%  01/02/2011 
10/12/2010 Mua 500,000 11,730  2.35%  439,750  87.95%  60,250  12.05%  01/02/2011 
08/12/2010 Mua 500,000 24,000  4.80%  428,020  85.60%  71,980  14.40%  01/02/2011 
07/12/2010 Mua 500,000 25,000  5.00%  404,020  80.80%  95,980  19.20%  01/02/2011 
06/12/2010 Mua 500,000 22,410  4.48%  379,020  75.80%  120,980  24.20%  01/02/2011 
02/12/2010 Mua 500,000 10,210  2.04%  356,610  71.32%  143,390  28.68%  01/02/2011 
01/12/2010 Mua 500,000 24,960  4.99%  346,400  69.28%  153,600  30.72%  01/02/2011 
30/11/2010 Mua 500,000 14,500  2.90%  321,440  64.29%  178,560  35.71%  01/02/2011 
29/11/2010 Mua 500,000 7,800  1.56%  306,940  61.39%  193,060  38.61%  01/02/2011 
26/11/2010 Mua 500,000 25,000  5.00%  299,140  59.83%  200,860  40.17%  01/02/2011 
24/11/2010 Mua 500,000 23,000  4.60%  274,140  54.83%  225,860  45.17%  01/02/2011 
23/11/2010 Mua 500,000 5,450  1.09%  251,140  50.23%  248,860  49.77%  01/02/2011 
22/11/2010 Mua 500,000 24,760  4.95%  245,690  49.14%  254,310  50.86%  01/02/2011 
19/11/2010 Mua 500,000 23,000  4.60%  220,930  44.19%  279,070  55.81%  01/02/2011 
18/11/2010 Mua 500,000 20,200  4.04%  197,930  39.59%  302,070  60.41%  01/02/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.