MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -39,521  -1,426,708,100  36.1 (-5.74 %)    8,100  292,410,000  47,621  1,719,118,100  51,834,181   
02/12/2022 108,400  4,151,720,000  38.3 (6.98 %)    108,400  4,151,720,000  51,787,681   
01/12/2022 14,700  526,260,000  35.8 (-3.24 %)    24,700  884,260,000  10,000  358,000,000  51,882,781   
30/11/2022 -41,500  -1,535,500,000  37 (0.27 %)    13,100  484,700,000  54,600  2,020,200,000  51,870,581   
29/11/2022 24,100  889,290,000  36.9 (6.96 %)    37,400  1,380,060,000  13,300  490,770,000  51,883,681   
28/11/2022 -1,300  -44,850,000  34.5 (-0.86 %)    35,600  1,228,200,000  36,900  1,273,050,000  51,920,544   
25/11/2022 62,500  2,175,000,000  34.8 (6.75 %)    62,500  2,175,000,000  51,937,244   
24/11/2022 4,063  132,453,800  32.6 (4.82 %)    4,600  149,960,000  537  17,506,200  51,999,544   
23/11/2022 -3,500  -108,850,000  31.1 (-4.31 %)    15,400  478,940,000  18,900  587,790,000  51,987,044   
22/11/2022 30,600  994,500,000  32.5 (-2.26 %)    30,800  1,001,000,000  200  6,500,000  52,000,644   
21/11/2022 -17,100  -568,575,000  33.25 (0.76 %)    17,100  568,575,000  52,029,944   
18/11/2022 17,200  567,600,000  33 (6.97 %)    19,000  627,000,000  1,800  59,400,000  52,004,044   
17/11/2022 3,300  101,805,000  30.85 (1.48 %)    4,800  148,080,000  1,500  46,275,000  52,013,844   
16/11/2022 -612  -18,604,800  30.4 (6.85 %)    25,288  768,755,200  25,900  787,360,000  52,001,144   
15/11/2022 -7,200  -204,840,000  28.45 (-7.03 %)    2,000  56,900,000  9,200  261,740,000  51,674,532   
14/11/2022 -15,900  -485,745,000  30.55 (-0.81 %)    1,600  48,880,000  17,500  534,625,000  51,658,332   
11/11/2022 -329,200  -10,139,360,000  30.8 (0.98 %)    22,700  699,160,000  351,900  10,838,520,000  51,643,122   
10/11/2022 -9,000  -274,500,000  30.5 (-2.56 %)    9,200  280,600,000  18,200  555,100,000  51,669,822  1.20% 
09/11/2022 -16,810  -525,312,500  31.25 (6.66 %)    16,810  525,312,500  51,660,822  1.20% 
08/11/2022 37,700  1,102,725,000  29.25 (-1.85 %)    51,900  1,518,075,000  14,200  415,350,000  51,544,622  1.31% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.