MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
25/11/2022 34.80  34.80  2.20 (6.75 %)    1,289,400  43,894,000,000  33.50  34.80  33.15 
24/11/2022 32.60  32.60  1.50 (4.82 %)    1,181,100  37,472,000,000  31.15  32.65  30.05 
23/11/2022 31.10  31.10  -1.40 (-4.31 %)    1,336,200  42,932,000,000  31.60  33.10  31.10 
22/11/2022 32.50  32.50  -0.75 (-2.26 %)    2,842,900  96,251,000,000  179,300  5,549,335,000  33.00  35.55  32.50 
21/11/2022 33.25  33.25  0.25 (0.76 %)    1,366,600  45,906,000,000  173,600  5,329,520,000  34.20  34.20  33.00 
18/11/2022 33.00  33.00  2.15 (6.97 %)    3,518,700  112,102,000,000  21,200  667,800,000  30.05  33.00  30.00 
17/11/2022 30.85  30.85  0.45 (1.48 %)    2,990,200  93,261,000,000  541,000  15,430,300,000  31.20  31.90  30.40 
16/11/2022 30.40  30.40  1.95 (6.85 %)    6,356,900  175,481,000,000  71,000  2,019,000,000  26.50  30.40  26.50 
15/11/2022 28.45  28.45  -2.15 (-7.03 %)    2,122,900  61,059,000,000  30.45  30.45  28.45 
14/11/2022 30.55  30.55  -0.25 (-0.81 %)    2,771,200  83,157,000,000  28.90  31.15  28.65 
11/11/2022 30.80  30.80  0.30 (0.98 %)    3,074,400  95,236,000,000  100,000  2,840,000,000  31.30  31.85  29.70 
10/11/2022 30.50  30.50  -0.80 (-2.56 %)    5,055,000  157,159,000,000  30.95  33.00  29.50 
09/11/2022 31.25  31.25  1.95 (6.66 %)    1,735,400  53,916,000,000  819,900  22,962,275,000  30.05  31.25  30.00 
08/11/2022 29.25  29.25  -0.55 (-1.85 %)    1,325,600  38,272,000,000  27.90  30.70  27.90 
07/11/2022 29.80  29.80  -2.20 (-6.88 %)    3,919,400  117,683,000,000  31.50  31.75  29.80 
04/11/2022 32.00  32.00  -1.80 (-5.33 %)    4,658,500  148,367,000,000  33.25  33.70  31.45 
03/11/2022 33.80  33.80  1.60 (4.97 %)    4,123,900  136,297,000,000  413,000  12,369,350,000  31.00  34.10  31.00 
02/11/2022 32.20  32.20  2.00 (6.62 %)    4,319,100  136,356,000,000  90,000  2,524,500,000  30.65  32.25  30.20 
01/11/2022 30.15  30.15  1.95 (6.91 %)    2,406,300  71,105,000,000  28.50  30.15  28.40 
31/10/2022 28.20  28.20  0.00 (0.00 %)    2,407,400  65,306,000,000  28.30  28.50  26.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.