MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
19/01/2023 17.50  17.50  0.05 (0.29 %)    2,909,600  51,226,000,000  1,616,000  28,439,900,000  17.60  17.80  17.40 
18/01/2023 17.45  17.45  0.20 (1.16 %)    2,425,400  42,435,000,000  17.40  17.75  17.25 
17/01/2023 17.25  17.25  0.35 (2.07 %)    1,924,400  32,970,000,000  20,000  338,000,000  17.10  17.25  17.00 
16/01/2023 16.90  16.90  0.25 (1.50 %)    2,329,200  39,344,000,000  500,000  8,445,000,000  16.85  17.00  16.70 
13/01/2023 16.65  16.65  0.05 (0.30 %)    1,976,100  33,181,000,000  128,000  2,149,120,000  16.80  16.95  16.60 
12/01/2023 16.60  16.60  -0.10 (-0.60 %)    752,000  12,548,000,000  2,927,800  50,068,860,000  16.70  16.90  16.60 
11/01/2023 16.70  16.70  -0.10 (-0.60 %)    2,548,800  42,638,000,000  1,832,000  30,777,600,000  16.75  16.90  16.60 
10/01/2023 16.75  16.75  -0.05 (-0.30 %)    1,018,300  16,950,000,000  1,200,000  20,035,000,000  16.85  16.85  16.50 
09/01/2023 16.75  16.75  0.25 (1.52 %)    1,219,200  20,356,000,000  300,000  4,935,000,000  16.60  16.85  16.55 
06/01/2023 16.45  16.45  0.05 (0.30 %)    1,712,400  28,316,000,000  6,967,000  114,258,800,000  16.40  16.90  16.35 
05/01/2023 16.40  16.40  0.00 (0.00 %)    2,027,600  33,310,000,000  960,000  15,840,000,000  16.40  16.50  16.30 
04/01/2023 16.35  16.35  -0.15 (-0.91 %)    1,634,700  27,038,000,000  920,000  15,180,000,000  16.80  16.80  16.35 
03/01/2023 16.50  16.50  0.50 (3.13 %)    946,300  15,430,000,000  3,010,600  48,284,455,000  16.10  16.50  15.90 
30/12/2022 15.95  15.95  0.05 (0.31 %)    1,525,800  24,101,000,000  4,936,000  78,482,400,000  15.90  15.95  15.65 
29/12/2022 15.90  15.90  -0.30 (-1.85 %)    1,361,200  21,798,000,000  640,000  10,368,000,000  15.95  16.40  15.90 
28/12/2022 16.20  16.20  -0.20 (-1.22 %)    1,180,400  19,165,000,000  400,000  6,492,000,000  16.40  16.50  16.00 
27/12/2022 16.35  16.35  0.05 (0.31 %)    2,151,200  35,133,000,000  95,800  1,512,750,000  16.40  16.50  16.20 
26/12/2022 16.25  16.25  -0.75 (-4.41 %)    2,065,400  34,455,000,000  3,800,000  64,600,000,000  17.00  17.20  16.15 
23/12/2022 17.00  17.00  0.10 (0.59 %)    1,302,300  21,986,000,000  2,470,000  40,755,000,000  16.90  17.00  16.75 
22/12/2022 16.85  16.85  0.05 (0.30 %)    1,303,400  22,083,000,000  1,340,800  22,150,440,000  17.00  17.15  16.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.