MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HDA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 6.1 (8.93 %)    146  194,100  1,329   119  163,800  1,376   30,300
31/05/2023 5.6 (3.70 %)    177  456,400  2,579   135  436,600  3,234   19,800
30/05/2023 5.4 (1.89 %)    82  90,500  1,104   55  143,300  2,605   -52,800
29/05/2023 5.3 (-1.85 %)    88  86,600  984   59  95,400  1,617   -8,800
26/05/2023 5.4 (1.89 %)    139  174,300  1,254   89  434,400  4,881   -260,100
25/05/2023 5.3 (8.16 %)    211  321,200  1,522   67  143,300  2,139   177,900
24/05/2023 4.9 (0.00 %)    25  42,800  1,712   33  59,600  1,806   -16,800
23/05/2023 4.9 (0.00 %)    34  69,200  2,035   46  113,300  2,463   -44,100
22/05/2023 4.9 (0.00 %)    34  64,800  1,906   26  72,400  2,785   -7,600
19/05/2023 4.9 (-5.77 %)    47  54,700  1,164   52  148,700  2,860   -94,000
18/05/2023 5.2 (1.96 %)    23  101,800  4,426   52  197,300  3,794   -95,500
17/05/2023 5.1 (-3.77 %)    71  477,500  6,725   71  706,800  9,955   -229,300
16/05/2023 5.3 (6.00 %)    70  518,900  7,413   83  622,900  7,505   -104,000
15/05/2023 0 (0.00 %)    105  491,700  4,683   74  340,100  4,596   151,600
12/05/2023 4.6 (0.00 %)    71  116,200  1,637   34  172,500  5,074   -56,300
11/05/2023 4.6 (0.00 %)    42  91,300  2,174   30  167,600  5,587   -76,300
10/05/2023 4.6 (4.55 %)    49  85,800  1,751   32  76,200  2,381   9,600
09/05/2023 4.4 (-2.22 %)    34  96,000  2,824   33  111,300  3,373   -15,300
08/05/2023 4.5 (4.65 %)    49  43,000  878   28  64,000  2,286   -21,000
05/05/2023 4.3 (-2.27 %)    24  59,200  2,467   31  81,300  2,623   -22,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.