MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FUESSV50 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/03/2023 15.49  15.49  -0.21 (-1.34 %)    8,200  124,000,000  15.95  15.95  15.01 
23/03/2023 15.70  15.70  0.35 (2.28 %)    10,100  157,000,000  15.89  15.89  15.25 
22/03/2023 15.35  15.35  0.04 (0.26 %)    6,000  91,000,000  15.20  15.54  15.20 
21/03/2023 15.31  15.31  -0.03 (-0.20 %)    1,000  15,000,000  15.53  15.53  15.30 
20/03/2023 15.34  15.34  -0.16 (-1.03 %)    13,600  206,000,000  15.51  15.62  14.52 
17/03/2023 15.50  15.50  -0.04 (-0.26 %)    6,500  100,000,000  15.50  15.72  15.50 
16/03/2023 15.54  15.54  -0.41 (-2.57 %)    3,800  59,000,000  15.84  15.84  15.54 
15/03/2023 15.95  15.95  -0.14 (-0.87 %)    23,000  359,000,000  16.09  16.10  15.50 
14/03/2023 16.09  16.09  0.79 (5.16 %)    2,000  31,000,000  16.24  16.24  15.32 
13/03/2023 15.30  15.30  -0.40 (-2.55 %)    12,500  194,000,000  15.70  16.10  15.21 
10/03/2023 15.70  15.70  0.10 (0.64 %)    6,900  108,000,000  15.64  16.45  15.64 
09/03/2023 15.60  15.60  -0.80 (-4.88 %)    16,100  254,000,000  16.00  16.55  15.50 
08/03/2023 16.40  16.40  0.00 (0.00 %)    4,700  77,000,000  16.40  16.98  16.40 
07/03/2023 16.40  16.40  0.90 (5.81 %)    1,700  27,000,000  16.50  16.50  15.60 
06/03/2023 15.50  15.50  -0.50 (-3.13 %)    15,000  236,000,000  16.48  16.48  15.46 
03/03/2023 16.00  16.00  -0.50 (-3.03 %)    8,000  129,000,000  16.48  16.50  16.00 
02/03/2023 16.45  16.45  0.35 (2.17 %)    4,900  79,000,000  16.20  16.48  16.00 
01/03/2023 16.10  16.10  0.70 (4.55 %)    8,900  140,000,000  15.48  16.10  15.48 
28/02/2023 15.44  15.44  0.04 (0.26 %)    18,900  291,000,000  16.15  16.15  15.44 
27/02/2023 15.43  15.43  -1.07 (-6.48 %)    19,300  309,000,000  16.49  17.00  15.35 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.