TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUESSV30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -1,400  -19,264,000  13.76 (1.10 %)    3,800  52,288,000  5,200  71,552,000  3,456,280   
04/10/2022 1,100  14,971,000  13.61 (0.07 %)    17,300  235,453,000  16,200  220,482,000  3,472,080   
03/10/2022 -37,100  -504,560,000  13.6 (-6.21 %)    7,200  97,920,000  44,300  602,480,000  3,477,680   
30/09/2022 2,200  31,878,000  14.49 (2.04 %)    3,700  53,613,000  1,500  21,735,000  3,479,080   
29/09/2022 5,600  79,408,000  14.18 (-0.84 %)    7,200  102,096,000  1,600  22,688,000  3,449,620   
28/09/2022 6,000  85,500,000  14.25 (-0.35 %)    8,300  118,275,000  2,300  32,775,000  3,452,720   
27/09/2022 10,540  150,511,200  14.28 (-2.19 %)    47,200  674,016,000  36,660  523,504,800  3,499,420   
26/09/2022 -4,000  -58,560,000  14.64 (-3.05 %)    1,200  17,568,000  5,200  76,128,000  3,499,320   
23/09/2022 2,600  39,260,000  15.1 (-0.66 %)    3,100  46,810,000  500  7,550,000  3,500,220   
22/09/2022 -1,300  -19,695,000  15.15 (-0.98 %)    1,300  19,695,000  3,498,520   
21/09/2022 -2,200  -33,660,000  15.3 (0.66 %)    2,200  33,660,000  3,490,520   
20/09/2022 2,800  42,672,000  15.24 (0.26 %)    4,500  68,580,000  1,700  25,908,000  3,473,120   
19/09/2022 700  10,668,000  15.24 (-2.93 %)    8,700  132,588,000  8,000  121,920,000  3,480,720   
16/09/2022 -21,900  -343,173,000  15.67 (-0.19 %)    21,900  343,173,000  3,479,220   
15/09/2022 -1,100  26,503,000  15.69 (0.58 %)    49,888,000  1,100  23,385,000  3,477,120   
14/09/2022 1,700  -19,128,000  15.59 (-1.33 %)    3,200  1,500  19,128,000  3,475,080   
13/09/2022 -2,100  -19,128,000  15.81 (0.06 %)    2,100  19,128,000  3,464,380   
12/09/2022 -5,140  -131,364,000  15.81 (-1.19 %)    100  40,050,000  5,240  171,414,000  3,459,380   
09/09/2022 -8,200  -131,364,000  16.02 (-0.50 %)    2,500  40,050,000  10,700  171,414,000  3,457,380   
08/09/2022 -4,000  -64,520,000  16.13 (-0.43 %)    1,100  17,743,000  5,100  82,263,000  3,455,480   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.