MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEMAV30 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 8,500  -17,811,366,750  12.44 (0.00 %)    8,500  5,207,085,000  23,018,451,750  4,663,560  83.10% 
24/03/2023 15,200  186,981,000  12.44 (0.97 %)    37,500  459,855,000  22,300  272,874,000  4,691,160   
23/03/2023 5,400  66,528,000  12.32 (0.00 %)    5,400  66,528,000  4,706,360   
22/03/2023 2,300  28,286,000  12.32 (0.74 %)    2,400  29,516,000  100  1,230,000  4,711,760   
21/03/2023 2,600  70,528,000  12.23 (1.33 %)    2,900  111,872,000  300  41,344,000  4,714,060  82.92% 
20/03/2023 22,200  267,954,000  12.07 (-2.27 %)    25,100  302,957,000  2,900  35,003,000  4,715,460  82.92% 
17/03/2023 10,000  123,500,000  12.35 (0.16 %)    11,500  142,025,000  1,500  18,525,000  4,737,260  82.84% 
16/03/2023 11,800  145,494,000  12.25 (-2.39 %)    15,100  186,183,000  3,300  40,689,000  4,737,660  82.83% 
15/03/2023 14,800  185,740,000  12.55 (2.62 %)    25,900  325,045,000  11,100  139,305,000  4,752,760  82.78% 
14/03/2023 10,100  123,523,000  12.23 (-1.37 %)    10,100  123,523,000  4,778,560  82.69% 
13/03/2023 23,100  285,516,000  12.36 (-0.32 %)    23,200  286,752,000  100  1,236,000  4,786,660   
10/03/2023 3,200  39,584,000  12.37 (-0.24 %)    3,200  39,584,000  4,809,760  82.57% 
09/03/2023 10,800  134,028,000  12.41 (1.72 %)    12,900  160,089,000  2,100  26,061,000  4,809,660  82.88% 
08/03/2023 10,000  122,000,000  12.2 (0.83 %)    13,300  162,260,000  3,300  40,260,000  4,821,760  82.84% 
07/03/2023 9,800  118,482,000  12.09 (0.75 %)    10,600  128,154,000  800  9,672,000  4,828,660  82.82% 
06/03/2023 19,500  233,025,000  11.95 (-0.42 %)    25,900  309,505,000  6,400  76,480,000  4,834,460  82.80% 
03/03/2023 3,900  46,683,000  11.97 (-1.89 %)    8,700  104,139,000  4,800  57,456,000  4,860,260  82.70% 
02/03/2023 2,500  30,375,000  12.15 (-0.41 %)    2,600  31,590,000  100  1,215,000  4,865,060  82.69% 
01/03/2023 11,600  141,288,000  12.18 (1.50 %)    15,500  188,790,000  3,900  47,502,000  4,864,560  82.69% 
28/02/2023 1,500  17,970,000  11.98 (0.67 %)    4,600  55,108,000  3,100  37,138,000  4,870,860  82.67% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.