MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FUEMAV30 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 12.44 (0.97 %)    1,152  32,648,700  28,341   235  4,904,700  20,871   27,744,000
23/03/2023 12.32 (0.00 %)    1,116  32,527,300  29,146   233  4,783,700  20,531   27,743,600
22/03/2023 12.32 (0.74 %)    1,233  32,652,000  26,482   222  4,856,900  21,878   27,795,100
21/03/2023 12.23 (1.33 %)    1,290  32,686,400  25,338   220  4,857,800  22,081   27,828,600
20/03/2023 12.07 (-2.27 %)    1,329  32,654,100  24,570   227  4,777,800  21,048   27,876,300
17/03/2023 12.35 (0.16 %)    1,281  32,253,800  25,179   272  4,735,300  17,409   27,518,500
16/03/2023 12.25 (-2.39 %)    1,195  32,499,300  27,196   228  4,976,400  21,826   27,522,900
15/03/2023 12.55 (2.62 %)    1,279  32,350,100  25,293   227  4,963,800  21,867   27,386,300
14/03/2023 12.23 (-1.37 %)    1,248  32,650,700  26,162   218  4,852,900  22,261   27,797,800
13/03/2023 12.36 (-0.32 %)    1,286  32,623,700  25,368   217  4,770,000  21,982   27,853,700
10/03/2023 12.37 (-0.24 %)    1,152  32,815,800  28,486   213  4,788,900  22,483   28,026,900
09/03/2023 12.41 (1.72 %)    1,226  32,583,500  26,577   352  4,916,300  13,967   27,667,200
08/03/2023 12.2 (0.83 %)    1,047  28,685,500  27,398   233  4,323,500  18,556   24,362,000
07/03/2023 12.09 (0.75 %)    1,282  32,955,600  25,706   308  5,012,200  16,273   27,943,400
06/03/2023 11.95 (-0.42 %)    1,458  33,002,300  22,635   279  4,924,100  17,649   28,078,200
03/03/2023 11.97 (-1.89 %)    1,251  32,948,500  26,338   237  4,878,400  20,584   28,070,100
02/03/2023 12.15 (-0.41 %)    1,246  32,660,300  26,212   228  4,755,800  20,859   27,904,500
01/03/2023 12.18 (1.50 %)    1,121  32,429,000  28,929   231  4,839,800  20,952   27,589,200
28/02/2023 11.98 (0.67 %)    1,156  32,723,600  28,308   322  4,905,900  15,236   27,817,700
27/02/2023 11.92 (-2.30 %)    1,300  32,674,900  25,135   274  4,939,300  18,027   27,735,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.