MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUEKIVFS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 9.47 (0.74 %)       
31/05/2023 -2,000  -1,886,000  9.43 (-0.74 %)    240,000  226,320,000  242,000  228,206,000     
29/05/2023 -1,000  -9,440,000  9.44 (1.51 %)    24,000  225,600,000  25,000  235,040,000  541,600   
26/05/2023 -300  -2,802,000  9.34 (0.43 %)    204,000  1,905,360,000  204,300  1,908,162,000  540,600  92.98% 
25/05/2023 -2,000  -18,680,000  9.34 (0.43 %)    123,000  1,148,820,000  125,000  1,167,500,000  605,100  92.14% 
24/05/2023 5,500  51,315,000  9.33 (0.32 %)    145,000  1,361,695,000  139,500  1,310,380,000  817,600   
23/05/2023 -200  -1,881,000  9.3 (-1.06 %)    25,100  235,180,000  25,300  237,061,000  823,100   
22/05/2023 9.35 (0.54 %)    25,000  233,750,000  25,000  233,750,000  822,900  89.31% 
19/05/2023 9.3 (-1.06 %)    25,000  232,500,000  25,000  232,500,000  822,900  89.31% 
18/05/2023 9.44 (0.43 %)    25,000  236,000,000  25,000  236,000,000  822,900  109.16% 
17/05/2023 1,200  11,268,000  9.4 (0.00 %)    26,200  246,268,000  25,000  235,000,000  822,900   
16/05/2023 9.39 (-0.11 %)    25,000  234,750,000  25,000  234,750,000  824,100   
15/05/2023 9.4 (1.08 %)    25,000  235,000,000  25,000  235,000,000  824,100   
12/05/2023 9.3 (0.00 %)    25,000  232,500,000  25,000  232,500,000  824,100  89.30% 
11/05/2023 9.3 (0.00 %)    25,000  232,500,000  25,000  232,500,000  824,100  89.30% 
10/05/2023 9.25 (0.54 %)    25,000  231,250,000  25,000  231,250,000  824,100   
09/05/2023 9.22 (0.22 %)    25,000  230,500,000  25,000  230,500,000  824,100  89.30% 
08/05/2023 9.16 (0.77 %)    25,000  229,000,000  25,000  229,000,000  824,100  89.30% 
05/05/2023 9.09 (-0.44 %)    25,000  227,250,000  25,000  227,250,000  824,100  89.30% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    25,000  228,250,000  25,000  228,250,000  824,000   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.