MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 25.7 (0.00 %)    -1,469,700   
31/05/2023 25.7 (0.00 %)    -1,469,700   
29/05/2023 26.5 (0.38 %)    1,469,700  0.01% 
26/05/2023 26.4 (0.00 %)    1,470,000   
25/05/2023 27.6 (10.40 %)    1,470,000   
24/05/2023 26.3 (-9.62 %)    1,470,000   
23/05/2023 29.1 (0.00 %)    1,470,000   
22/05/2023 29.1 (0.00 %)    1,470,000   
19/05/2023 29.1 (0.00 %)    1,470,000   
18/05/2023 29.1 (14.57 %)    1,470,000   
17/05/2023 25.4 (0.00 %)    1,470,000   
16/05/2023 25.4 (0.00 %)    1,470,000   
15/05/2023 25.4 (0.00 %)    1,470,000   
12/05/2023 26.8 (3.08 %)    1,470,000   
11/05/2023 26 (-0.76 %)    1,470,000   
10/05/2023 26.2 (0.00 %)    1,470,000   
09/05/2023 26.2 (-1.13 %)    1,470,000   
08/05/2023 26.5 (0.00 %)    1,470,000   
05/05/2023 26.5 (0.00 %)    1,470,000   
04/05/2023 0 (0.00 %)    1,470,000   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.