MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 25.7 (0.00 %)    13,300  2,660   1,900  380   11,400
30/05/2023 25.7 (0.00 %)    11,300  3,767   5,700  950   5,600
29/05/2023 26.5 (0.38 %)    16,000  2,000   2,000  333   14,000
26/05/2023 26.4 (0.00 %)    200  67   1,000  333   -800
25/05/2023 27.6 (10.40 %)    12  9,600  800   8,700  1,243   900
24/05/2023 26.3 (-9.62 %)    6,200  1,240   10  4,000  400   2,200
23/05/2023 29.1 (0.00 %)    200  100   3,100  388   -2,900
22/05/2023 29.1 (0.00 %)    100  100   4,000  500   -3,900
19/05/2023 29.1 (0.00 %)    500  500   2,700  450   -2,200
18/05/2023 29.1 (14.57 %)    12,200  1,356   3,400  486   8,800
17/05/2023 25.4 (0.00 %)    14,900  2,483   13,200  2,200   1,700
16/05/2023 25.4 (0.00 %)    900  180   13,100  2,620   -12,200
15/05/2023 25.4 (0.00 %)    2,000  286   5,200  743   -3,200
12/05/2023 26.8 (3.08 %)    600  120   2,500  417   -1,900
11/05/2023 26 (-0.76 %)    2,500  278   3,500  438   -1,000
10/05/2023 26.2 (0.00 %)    6,300  900   3,600  400   2,700
09/05/2023 26.2 (-1.13 %)    2,800  560   2,900  322   -100
08/05/2023 26.5 (0.00 %)    3,100  775   5,600  700   -2,500
05/05/2023 26.5 (0.00 %)    2,200  314   3,400  425   -1,200
04/05/2023 26.5 (-0.75 %)    2,000  286   11  15,400  1,400   -13,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.