TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
26/09/2022 81.5 (-1.09 %)    3,284  3,128,800  953   2,161  2,946,200  1,363   182,600
23/09/2022 82.4 (-0.60 %)    2,103  1,904,700  906   1,211  1,736,200  1,434   168,500
22/09/2022 82.9 (0.73 %)    2,615  2,536,700  970   1,323  2,089,700  1,580   447,000
21/09/2022 82.3 (-1.32 %)    2,238  1,427,000  638   1,015  1,521,600  1,499   -94,600
20/09/2022 83.4 (0.36 %)    2,309  1,957,200  848   1,259  1,513,000  1,202   444,200
19/09/2022 83.1 (0.73 %)    3,477  3,424,000  985   2,267  2,972,500  1,311   451,500
16/09/2022 82.5 (-1.43 %)    3,501  2,101,500  600   1,487  2,239,200  1,506   -137,700
15/09/2022 83.7 (-0.36 %)    2,083  1,593,400  765   1,412  1,759,400  1,246   -166,000
14/09/2022 84 (-0.71 %)    3,922  2,902,300  740   1,438  2,494,400  1,735   407,900
13/09/2022 84.6 (0.00 %)    1,602  1,799,400  1,123   1,781  2,347,500  1,318   -548,100
12/09/2022 84.6 (0.36 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 84.3 (0.00 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 84.3 (0.36 %)    2,824  2,386,100  845   2,075  2,144,600  1,034   241,500
07/09/2022 84 (-2.10 %)    4,813  3,084,700  641   2,034  3,392,900  1,668   -308,200
06/09/2022 85.8 (-0.46 %)    2,579  1,993,700  773   1,921  2,258,900  1,176   -265,200
05/09/2022 86.2 (-0.46 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 86.6 (0.23 %)    2,299  2,321,500  1,010   1,779  2,618,200  1,472   -296,700
30/08/2022 86.4 (-0.12 %)    2,025  2,250,900  1,112   2,141  3,513,300  1,641   -1,262,400
29/08/2022 86.5 (-0.80 %)    4,442  3,903,200  879   2,550  4,175,200  1,637   -272,000
26/08/2022 87.2 (1.04 %)    2,531  2,930,400  1,158   3,352  4,210,500  1,256   -1,280,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.