TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FLC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
12/09/2022 755,055,000  0 (0.00 %)    952,833,000  197,778,000  197,625,852   
09/09/2022 755,055,000  3.57 (-0.83 %)    952,833,000  197,778,000  197,180,152   
08/09/2022 211,500  755,055,000  3.57 (8.18 %)    266,900  952,833,000  55,400  197,778,000  196,874,852   
07/09/2022 -263,600  -880,424,000  3.34 (-4.57 %)    182,100  608,214,000  445,700  1,488,638,000  197,117,852   
06/09/2022 -304,100  -1,052,186,000  3.46 (-6.49 %)    1,200  4,152,000  305,300  1,056,338,000  197,295,452   
05/09/2022 -22,400  -83,328,000  3.72 (-7.00 %)    1,500  5,580,000  23,900  88,908,000  197,147,952   
31/08/2022 1,600  6,400,000  4 (0.00 %)    6,100  24,400,000  4,500  18,000,000  197,116,852   
30/08/2022 -91,300  -367,026,000  4.02 (3.08 %)    57,400  230,748,000  148,700  597,774,000  196,504,652   
29/08/2022 171,100  665,579,000  3.89 (-7.38 %)    203,700  792,393,000  32,600  126,814,000  196,562,052  2.32% 
26/08/2022 -315,300  -1,317,954,000  4.18 (-7.11 %)    303,000  1,266,540,000  618,300  2,584,494,000  196,127,852  2.38% 
25/08/2022 -230,300  -1,034,047,000  4.49 (-6.46 %)    407,600  1,830,124,000  637,900  2,864,171,000  196,387,052  2.34% 
24/08/2022 195,000  939,900,000  4.82 (0.42 %)    238,800  1,151,016,000  43,800  211,116,000  196,143,252  2.37% 
23/08/2022 -179,400  -868,296,000  4.84 (2.98 %)    472,000  2,284,480,000  651,400  3,152,776,000  196,232,052  2.36% 
22/08/2022 228,100  1,060,665,000  4.65 (-5.10 %)    378,100  1,758,165,000  150,000  697,500,000  196,299,752  2.35% 
19/08/2022 -333,000  -1,641,690,000  4.93 (-1.40 %)    71,300  351,509,000  404,300  1,993,199,000  196,677,852  2.30% 
18/08/2022 3,100  15,345,000  4.95 (-6.60 %)    3,100  15,345,000  196,729,852  2.29% 
17/08/2022 3,400  18,088,000  5.32 (-6.67 %)    22,700  120,764,000  19,300  102,676,000  196,132,852  2.38% 
16/08/2022 -551,800  -3,150,778,000  5.71 (1.96 %)    48,300  275,793,000  600,100  3,426,571,000  195,531,252  2.46% 
15/08/2022 -599,700  -3,352,323,000  5.59 (-0.18 %)    24,600  137,514,000  624,300  3,489,837,000  194,967,752  2.54% 
12/08/2022 -570,400  -3,205,648,000  5.62 (0.36 %)    41,400  232,668,000  611,800  3,438,316,000  193,992,352  2.68% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.