TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -41,900  -865,654,000  20.66 (-1.15 %)    212,900  4,398,514,000  254,800  5,264,168,000  24,839,170   
05/07/2022 184,100  3,847,690,000  20.9 (-1.88 %)    364,600  7,620,140,000  180,500  3,772,450,000  24,797,270  93.22% 
04/07/2022 -62,900  -1,335,808,000  21.26 (-0.19 %)    308,700  6,523,864,000  371,600  7,859,672,000  23,674,970   
01/07/2022 136,300  2,903,190,000  21.3 (-0.47 %)    436,500  9,297,450,000  300,200  6,394,260,000  23,672,570  93.53% 
30/06/2022 -969,400  -20,696,690,000  21.35 (-0.70 %)    128,400  2,741,340,000  1,097,800  23,438,030,000  23,785,670  93.49% 
29/06/2022 -18,500  -396,019,000  21.45 (-0.23 %)    204,900  4,392,873,000  223,400  4,788,892,000  23,639,270  93.54% 
28/06/2022 -764,800  -16,404,960,000  21.45 (1.66 %)    10,000  214,500,000  774,800  16,619,460,000  25,918,870  92.96% 
27/06/2022 -24,700  -519,342,000  21.11 (1.49 %)    600  12,607,000  25,300  531,949,000  25,706,970  93.02% 
24/06/2022 -220,500  -4,584,195,000  20.79 (-0.05 %)    1,400  29,106,000  221,900  4,613,301,000  25,557,870  93.06% 
23/06/2022 100,900  2,093,675,000  20.75 (-0.72 %)    1,645,100  34,135,825,000  1,544,200  32,042,150,000  25,190,270  93.16% 
22/06/2022 -256,300  -5,356,670,000  20.9 (1.46 %)    512,700  10,715,430,000  769,000  16,072,100,000  24,740,770  93.27% 
21/06/2022 52,600  1,083,560,000  20.6 (-0.48 %)    1,602,700  33,015,620,000  1,550,100  31,932,060,000  24,596,570  93.31% 
20/06/2022 -79,800  -1,676,255,000  20.71 (-3.22 %)    377,100  7,943,748,000  456,900  9,620,003,000  22,281,770  93.94% 
17/06/2022 -1,871,400  -40,047,960,000  21.4 (-2.28 %)    1,246,100  26,666,540,000  3,117,500  66,714,500,000  22,513,870  93.89% 
16/06/2022 -292,800  -6,412,320,000  21.9 (4.29 %)    1,552,200  33,993,180,000  1,845,000  40,405,500,000  24,593,070  93.32% 
15/06/2022 1,094,000  22,984,940,000  21.01 (-4.06 %)    5,810,900  122,087,009,000  4,716,900  99,102,069,000  24,254,870  93.37% 
14/06/2022 327,300  7,167,870,000  21.9 (0.92 %)    717,700  15,717,630,000  390,400  8,549,760,000  23,867,870  93.48% 
13/06/2022 -1,153,000  -25,066,220,000  21.74 (-2.95 %)    344,900  7,498,126,000  1,497,900  32,564,346,000  24,025,470  93.46% 
10/06/2022 -1,554,300  -34,816,320,000  22.4 (-0.44 %)    105,800  2,369,920,000  1,660,100  37,186,240,000  25,468,570  93.16% 
09/06/2022 -1,261,800  -28,327,410,000  22.45 (0.22 %)    240,000  5,388,000,000  1,501,800  33,715,410,000  24,793,770  93.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.