TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 20.66 (-1.15 %)    NaN   NaN   0
05/07/2022 20.9 (-1.88 %)    1,895  256,797,500  135,513   1,210  142,284,500  117,590   114,513,000
04/07/2022 21.26 (-0.19 %)    1,446  174,373,400  120,590   962  135,264,300  140,607   39,109,100
01/07/2022 21.3 (-0.47 %)    2,040  228,835,100  112,174   1,183  121,407,000  102,626   107,428,100
30/06/2022 21.35 (-0.70 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 21.45 (-0.23 %)    1,232  153,921,500  124,936   1,006  118,614,000  117,907   35,307,500
28/06/2022 21.45 (1.66 %)    1,479  180,482,900  122,030   1,226  126,189,300  102,928   54,293,600
27/06/2022 21.11 (1.49 %)    1,293  162,757,100  125,876   1,175  121,067,900  103,037   41,689,200
24/06/2022 20.79 (-0.05 %)    1,436  193,085,800  134,461   1,158  134,955,200  116,542   58,130,600
23/06/2022 20.75 (-0.72 %)    2,140  283,468,500  132,462   1,632  241,218,500  147,805   42,250,000
22/06/2022 20.9 (1.46 %)    2,256  328,492,700  145,608   1,700  221,097,300  130,057   107,395,400
21/06/2022 20.6 (-0.48 %)    2,921  423,999,200  145,155   2,341  258,379,300  110,371   165,619,900
20/06/2022 20.71 (-3.22 %)    2,717  380,773,700  140,145   2,250  276,084,200  122,704   104,689,500
17/06/2022 21.4 (-2.28 %)    3,255  378,025,000  116,137   2,823  414,632,400  146,877   -36,607,400
16/06/2022 21.9 (4.29 %)    1,185  106,958,800  90,261   500  16,923,300  33,847   90,035,500
15/06/2022 21.01 (-4.06 %)    3,443  491,293,700  142,693   1,756  83,661,400  47,643   407,632,300
14/06/2022 21.9 (0.92 %)    2,730  353,305,000  129,416   1,893  239,086,700  126,300   114,218,300
13/06/2022 21.74 (-2.95 %)    1,811  130,174,700  71,880   1,571  256,035,200  162,976   -125,860,500
10/06/2022 22.4 (-0.44 %)    1,553  183,827,200  118,369   1,368  142,678,700  104,297   41,148,500
09/06/2022 22.45 (0.22 %)    1,494  193,581,300  129,572   1,342  176,277,600  131,354   17,303,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.