TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DPM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 533,644  23,133,467,400  43.35 (4.46 %)    1,267,600  54,950,460,000  733,956  31,816,992,600  130,833,711   
04/10/2022 -919,900  -38,175,850,000  41.5 (-4.82 %)    107,400  4,457,100,000  1,027,300  42,632,950,000  131,897,311   
03/10/2022 -6,945  -302,802,000  43.6 (-7.04 %)    231,818  10,107,264,800  238,763  10,410,066,800  131,784,811   
30/09/2022 1,259,400  59,002,890,000  46.85 (3.88 %)    1,463,400  68,560,290,000  204,000  9,557,400,000  131,805,229   
29/09/2022 -210,800  -9,496,540,000  45.05 (-4.76 %)    9,100  409,955,000  219,900  9,906,495,000  132,846,229   
28/09/2022 -25,900  -1,225,070,000  47.3 (0.85 %)    185,500  8,774,150,000  211,400  9,999,220,000  132,634,629   
27/09/2022 -385,100  -18,061,190,000  46.9 (0.86 %)    37,300  1,749,370,000  422,400  19,810,560,000  132,416,279   
26/09/2022 -210,200  -9,774,300,000  46.5 (-6.06 %)    10,500  488,250,000  220,700  10,262,550,000  132,120,779   
23/09/2022 -402,050  -19,901,475,000  49.5 (-1.39 %)    800  39,600,000  402,850  19,941,075,000  132,129,979   
22/09/2022 -280,200  -14,066,040,000  50.2 (1.62 %)    52,600  2,640,520,000  332,800  16,706,560,000  132,123,179   
21/09/2022 83,800  4,135,530,000  49.35 (-1.69 %)    85,100  4,199,685,000  1,300  64,155,000  132,146,679   
20/09/2022 45,000  2,259,000,000  50.2 (3.51 %)    52,600  2,640,520,000  7,600  381,520,000  132,199,460   
19/09/2022 25,700  1,246,450,000  48.5 (-6.91 %)    54,800  2,657,800,000  29,100  1,411,350,000  132,162,660   
16/09/2022 334,378  17,421,093,800  52.1 (-1.14 %)    366,697  19,104,913,700  32,319  1,683,819,900  131,896,680   
15/09/2022 -49,300  -16,119,124,000  52.7 (1.74 %)    40,100  497,280,000  89,400  16,616,404,000  131,745,687   
14/09/2022 -311,180  -3,258,111,000  51.8 (-1.52 %)    9,600  920,460,000  320,780  4,178,571,000  131,576,958   
13/09/2022 -495,990  -3,258,111,000  52.6 (0.19 %)    21,700  920,460,000  517,690  4,178,571,000  131,528,458   
12/09/2022 -103,729  515,520,000  52.5 (-2.23 %)    105,100  3,635,490,000  208,829  3,119,970,000  131,544,458   
09/09/2022 9,600  515,520,000  53.7 (3.27 %)    67,700  3,635,490,000  58,100  3,119,970,000  131,503,058   
08/09/2022 184,000  9,568,000,000  52 (1.56 %)    189,700  9,864,400,000  5,700  296,400,000  131,448,058   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.