TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DPM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 46.9 (0.86 %)    1,854  5,105,400  2,754   1,990  4,406,800  2,214   698,600
26/09/2022 46.5 (-6.06 %)    3,897  6,111,100  1,568   2,100  6,983,900  3,326   -872,800
23/09/2022 49.5 (-1.39 %)    2,342  3,914,400  1,671   2,102  5,017,200  2,387   -1,102,800
22/09/2022 50.2 (1.72 %)    2,662  5,853,300  2,199   2,127  4,706,500  2,213   1,146,800
21/09/2022 49.35 (-1.69 %)    2,370  3,555,100  1,500   1,421  3,818,200  2,687   -263,100
20/09/2022 50.2 (3.51 %)    3,090  6,312,000  2,043   2,374  5,261,700  2,216   1,050,300
19/09/2022 48.5 (-6.91 %)    4,121  7,282,700  1,767   2,661  9,679,100  3,637   -2,396,400
16/09/2022 52.1 (-1.14 %)    2,348  4,571,100  1,947   2,138  5,444,300  2,546   -873,200
15/09/2022 52.7 (1.74 %)    2,467  6,042,500  2,449   3,099  7,166,000  2,312   -1,123,500
14/09/2022 51.8 (-1.52 %)    4,565  7,215,500  1,581   1,692  5,194,100  3,070   2,021,400
13/09/2022 52.6 (0.19 %)    3,117  6,649,800  2,133   2,508  7,069,400  2,819   -419,600
12/09/2022 52.5 (-2.23 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 53.7 (3.27 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 52 (1.56 %)    3,950  8,731,500  2,211   2,747  6,633,200  2,415   2,098,300
07/09/2022 51.2 (-3.40 %)    4,687  9,341,100  1,993   2,772  9,149,900  3,301   191,200
06/09/2022 53 (-3.64 %)    3,790  10,267,800  2,709   3,035  9,772,100  3,220   495,700
05/09/2022 55 (0.92 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 54.5 (-0.37 %)    2,542  7,868,000  3,095   2,595  6,942,900  2,675   925,100
30/08/2022 54.7 (-0.55 %)    2,439  6,282,600  2,576   4,109  8,342,100  2,030   -2,059,500
29/08/2022 55 (6.80 %)    4,490  13,414,100  2,988   6,381  12,295,900  1,927   1,118,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.