MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 -569,100  -13,942,530,000  24.25 (-2.02 %)    42,900  1,046,865,000  612,000  14,989,395,000  200,749,647   
23/03/2023 45,900  1,146,960,000  24.75 (0.00 %)    175,100  4,343,510,000  129,200  3,196,550,000  200,180,547   
22/03/2023 1,396,100  34,749,365,000  24.75 (1.02 %)    1,772,700  44,145,535,000  376,600  9,396,170,000  200,226,447   
21/03/2023 701,544  -22,320,575,000  24.5 (-0.41 %)    1,009,100  307,556  22,320,575,000  201,622,547  10.91% 
20/03/2023 1,164,959  28,657,991,400  24.6 (2.50 %)    1,179,600  29,018,160,000  14,641  360,168,600  201,136,047  11.01% 
17/03/2023 4,254,500  102,108,000,000  24 (2.56 %)    5,750,100  138,002,400,000  1,495,600  35,894,400,000  202,225,747  10.80% 
16/03/2023 -38,800  -907,920,000  23.55 (-1.88 %)    51,100  1,195,740,000  89,900  2,103,660,000  207,975,447  9.71% 
15/03/2023 10,400  249,600,000  24 (1.27 %)    10,800  259,200,000  400  9,600,000  207,980,447  9.71% 
14/03/2023 852,299  20,199,486,300  23.7 (-2.07 %)    898,399  21,292,056,300  46,100  1,092,570,000  207,941,347  9.72% 
13/03/2023 980,398  23,676,611,700  24.15 (1.47 %)    1,030,298  24,881,696,700  49,900  1,205,085,000  205,810,546   
10/03/2023 -303,100  -7,198,625,000  23.75 (1.93 %)    303,100  7,198,625,000  206,790,944  9.94% 
09/03/2023 -2,740,000  -63,842,000,000  23.3 (0.43 %)    36,000  838,800,000  2,776,000  64,680,800,000  206,490,344  10.00% 
08/03/2023 -292,300  -6,766,745,000  23.15 (-0.22 %)    8,300  192,145,000  300,600  6,958,890,000  205,877,344  10.11% 
07/03/2023 -528,390  -12,258,648,000  23.2 (0.00 %)    120,610  2,798,152,000  649,000  15,056,800,000  205,562,144  10.17% 
06/03/2023 -320,700  -7,440,240,000  23.2 (-1.69 %)    2,800  64,960,000  323,500  7,505,200,000  205,680,754  10.15% 
03/03/2023 198,000  4,672,800,000  23.6 (-1.67 %)    200,000  4,720,000,000  2,000  47,200,000  205,617,954  10.16% 
02/03/2023 -22,600  -542,400,000  24 (1.69 %)    43,000  1,032,000,000  65,600  1,574,400,000  205,817,954  10.12% 
01/03/2023 29,610  698,796,000  23.6 (0.43 %)    29,610  698,796,000  205,545,654  10.17% 
28/02/2023 -213,300  -5,012,550,000  23.5 (-0.42 %)    102,000  2,397,000,000  315,300  7,409,550,000  205,560,664  10.17% 
27/02/2023 -1,100  -25,960,000  23.6 (-4.45 %)    13,500  318,600,000  14,600  344,560,000  204,757,164  10.32% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.