MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/03/2023 24.40  24.40  -0.15 (-0.61 %)    2,146,300  52,701,000,000  24.80  24.80  24.40 
27/03/2023 24.55  24.55  0.30 (1.24 %)    1,475,100  36,025,000,000  24.30  24.60  24.10 
24/03/2023 24.25  24.25  -0.50 (-2.02 %)    3,053,900  74,683,000,000  24.90  24.90  24.25 
23/03/2023 24.75  24.75  0.00 (0.00 %)    1,739,400  43,047,000,000  24.70  24.90  24.55 
22/03/2023 24.75  24.75  0.25 (1.02 %)    4,002,900  99,623,000,000  24.65  25.10  24.50 
21/03/2023 24.50  24.50  -0.10 (-0.41 %)    2,889,200  70,802,000,000  24.75  24.80  24.15 
20/03/2023 24.60  24.60  0.60 (2.50 %)    3,692,700  89,190,000,000  116,000  2,846,200,000  24.00  24.70  23.70 
17/03/2023 24.00  24.00  0.60 (2.56 %)    6,927,700  165,720,000,000  23.80  24.00  23.40 
16/03/2023 23.55  23.55  -0.45 (-1.88 %)    656,800  15,524,000,000  23.65  23.95  23.50 
15/03/2023 24.00  24.00  0.30 (1.27 %)    2,609,300  62,547,000,000  20,000  470,000,000  24.05  24.20  23.85 
14/03/2023 23.70  23.70  -0.50 (-2.07 %)    2,962,100  70,909,000,000  86,000  1,978,000,000  24.20  24.30  23.60 
13/03/2023 24.15  24.15  0.35 (1.47 %)    3,871,000  93,063,000,000  20,000  452,000,000  23.40  24.35  23.40 
10/03/2023 23.75  23.75  0.45 (1.93 %)    3,595,000  85,510,000,000  86,000  1,978,000,000  23.30  24.05  23.20 
09/03/2023 23.30  23.30  0.10 (0.43 %)    3,982,600  92,824,000,000  20,000  472,000,000  23.30  23.55  23.15 
08/03/2023 23.15  23.15  -0.05 (-0.22 %)    1,244,000  28,511,000,000  86,000  1,978,000,000  23.10  23.15  22.55 
07/03/2023 23.20  23.20  0.00 (0.00 %)    2,827,700  64,909,000,000  20,000  470,000,000  23.35  23.45  22.75 
06/03/2023 23.20  23.20  -0.40 (-1.69 %)    2,130,500  49,857,000,000  24.00  24.00  23.05 
03/03/2023 23.60  23.60  -0.40 (-1.67 %)    1,518,600  35,983,000,000  24.15  24.25  23.40 
02/03/2023 24.00  24.00  0.40 (1.69 %)    1,581,700  37,924,000,000  23.90  24.30  23.70 
01/03/2023 23.60  23.60  0.10 (0.43 %)    1,989,600  46,155,000,000  23.20  23.70  22.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.