MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -2,400,000  11.85 (0.85 %)    2,400,000     
02/12/2022 -2,400,000  11.75 (1.73 %)    2,400,000     
01/12/2022 -2,400,000  11.55 (-1.28 %)    2,400,000     
30/11/2022 -2,400,000  11.7 (1.30 %)    2,400,000     
29/11/2022 -2,400,000  11.55 (2.21 %)    2,400,000     
28/11/2022 -2,400,000  11.3 (-1.31 %)    2,400,000     
25/11/2022 -2,400,000  11.45 (4.09 %)    2,400,000     
24/11/2022 -2,400,000  11 (5.77 %)    2,400,000     
23/11/2022 -2,400,000  10.4 (0.00 %)    2,400,000     
22/11/2022 -2,400,000  10.4 (-0.95 %)    2,400,000     
21/11/2022 -2,400,000  10.5 (0.00 %)    2,400,000     
18/11/2022 -2,400,000  10.5 (-2.78 %)    2,400,000     
17/11/2022 -2,400,000  10.8 (5.88 %)    2,400,000     
16/11/2022 -2,400,000  10.2 (6.81 %)    2,400,000     
15/11/2022 -2,400,000  9.55 (-6.37 %)    2,400,000     
14/11/2022 -2,400,000  10.2 (-2.86 %)    2,400,000     
11/11/2022 -2,400,000  10.5 (-6.25 %)    2,400,000     
10/11/2022 -2,400,000  11.2 (-2.61 %)    2,400,000    49.00% 
09/11/2022 -2,400,000  11.5 (4.55 %)    2,400,000  -391,039  2.75% 
08/11/2022 -2,400,000  11 (-3.51 %)    2,400,000  -391,039  2.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.