MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK CTX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
CTX Nguyễn Thị Kim Xuân       18,264,377          1,044,153    08/12/2020  19,308,530  24.47  
CTX Nguyễn Thị Kim Xuân       3,481,462          2,635,380    06/03/2018  6,116,842  7.75  
CTX Trần Khanh Thành viên HĐQT      2,984,110            2,984,100  06/03/2018  10  0.00  
CTX Nguyễn Hưng Phó Tổng GĐ      15,000    15,000  07/11/2017  05/12/2017    15,000  15/11/2017    0.00  
CTX Lý Văn Khả Trưởng BKS      20,080    20,080  06/11/2017  05/12/2017    20,000  20/11/2017  80  0.00  
CTX CTCP Đầu tư và Quản lý BĐS Thăng Long               6,087,968    03/02/2016  6,087,968  7.72  
CTX Trần Anh Tú       1,896,909            1,896,909  03/02/2016    0.00  
CTX Đỗ Quốc Việt Kế toán trưởng      1,693,759    1,693,759  02/02/2016  25/02/2016    1,693,759  03/02/2016    0.00  
CTX Trần Anh Hải Kế toán trưởng      847,300    847,300  02/02/2016  25/01/2016    847,300  03/02/2016    0.00  
CTX Lý Quốc Hùng Phó Tổng GĐ      2,312,400    2,285,000  02/02/2016  25/02/2016    350,000  03/02/2016  1,962,400  2.49  
CTX Đỗ Thị Huệ em  Đỗ Quốc Việt  Kế toán trưởng  11,000    11,000  12/01/2016  05/02/2016    8,200  04/02/2016  2,800  0.00  
CTX Lý Văn Khả Trưởng BKS      70,480    55,000  25/12/2015  22/01/2016    50,400  22/01/2016  20,080  0.03  
CTX Cao Thị Phương Mai vợ  Đinh Trần Quân  Phó Tổng GĐ  4,600    4,600  24/12/2015  20/01/2016    4,600  29/12/2015    0.00  
CTX Đinh Trần Quân Phó Tổng GĐ      297,300    297,300  16/12/2015  08/01/2016    297,300  11/12/2015    0.00  
CTX Chu Thị Hồng Hạnh               1,690,996    15/12/2015  1,690,996  2.14  
CTX Lê Quang Bình               3,580,932    15/12/2015  3,580,932  4.54  
CTX Lý Quốc Hùng       27,400          2,285,000    15/12/2015  2,312,400  2.93  
CTX Nguyễn Thị Kim Xuân               3,481,462    15/12/2015  3,481,462  4.41  
CTX Trần Khanh               2,984,110    15/12/2015  2,984,110  3.78  
CTX Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       11,737,500    11,737,500  15/12/2015  13/01/2016    11,737,500  15/12/2015    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.