MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BDT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -16,800  -551,670,000  32.475 (1.48 %)    100  3,670,000  16,900  555,340,000  18,820,300  0.24% 
02/12/2022 -32,300  -1,039,400,000  31.996 (-1.25 %)    100  3,700,000  32,400  1,043,100,000  18,811,800  0.26% 
01/12/2022 -20,500  -672,400,000  32.399 (-2.12 %)    100  3,800,000  20,600  676,200,000  18,781,900  0.34% 
30/11/2022 -8,500  -283,450,000  33.065 (1.12 %)    100  3,750,000  8,600  287,200,000  18,735,000  0.46% 
28/11/2022 -46,900  -1,549,700,000  32.908 (6.15 %)    100  3,560,000  47,000  1,553,260,000  18,731,500  0.47% 
25/11/2022 -3,200  -99,300,000  30.978 (-2.28 %)    100  3,640,000  3,300  102,940,000  18,727,100  0.48% 
24/11/2022 -300  -9,600,000  31.655 (-6.07 %)    100  3,870,000  400  13,470,000  18,727,200  0.48% 
22/11/2022 100  4,080,000  36.257 (2.13 %)    100  4,080,000  18,727,400  0.48% 
21/11/2022 35.5 (-12.99 %)    18,727,500  0.48% 
18/11/2022 100  4,080,000  40.8 (14.93 %)    100  4,080,000  18,727,500  0.48% 
17/11/2022 100  4,280,000  42.7 (13.87 %)    100  4,280,000  18,727,600  0.48% 
15/11/2022 42 (0.00 %)    18,727,700   
14/11/2022 42 (0.00 %)    18,727,700  0.48% 
11/11/2022 -100  -4,200,000  42 (-3.45 %)    100  4,200,000  18,727,700  0.48% 
10/11/2022 100  4,350,000  43.5 (14.78 %)    100  4,350,000  18,727,700  0.48% 
09/11/2022 37.9 (0.00 %)    18,727,800  0.48% 
08/11/2022 100  3,790,000  37.9 (14.85 %)    100  3,790,000  18,724,400  0.49% 
07/11/2022 -3,300  -108,020,000  33 (0.92 %)    100  3,760,000  3,400  111,780,000  18,723,500  0.49% 
04/11/2022 -1,000  -32,700,000  0 (0.00 %)    1,000  32,700,000  18,723,600  0.49% 
03/11/2022 0 (0.00 %)    18,723,600  0.49% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.