TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AMD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -39,000  -76,830,000  1.97 (5.35 %)    32,500  64,025,000  71,500  140,855,000  79,015,553   
22/09/2022 12,800  23,936,000  1.87 (3.89 %)    12,800  23,936,000  78,988,053   
21/09/2022 12,100  22,143,000  1.83 (-3.68 %)    14,600  26,718,000  2,500  4,575,000  79,000,853   
20/09/2022 7,500  13,875,000  1.85 (2.78 %)    67,500  124,875,000  60,000  111,000,000  78,958,853   
19/09/2022 -107,168,000  1.84 (-8.00 %)    4,334,000  111,502,000  78,980,753   
16/09/2022 -54,400  -107,168,000  1.97 (-6.19 %)    2,200  4,334,000  56,600  111,502,000  78,948,953   
15/09/2022 -23,700  -7,920,000  2.11 (-4.09 %)    21,900  62,040,000  45,600  69,960,000  78,950,953   
14/09/2022 -3,600  36,160,000  2.2 (-4.35 %)    28,200  36,160,000  31,800  78,858,853   
13/09/2022 18,100  36,160,000  2.3 (0.00 %)    18,300  36,160,000  200  78,725,953   
12/09/2022 -100,600  -306,861,000  2.3 (0.00 %)    13,400  68,502,000  114,000  375,363,000  78,664,753   
09/09/2022 -131,700  -306,861,000  2.33 (1.30 %)    29,400  68,502,000  161,100  375,363,000  78,594,653   
08/09/2022 -79,500  -178,875,000  2.25 (7.14 %)    79,500  178,875,000  78,540,153   
07/09/2022 -37,500  -79,125,000  2.11 (-4.09 %)    46,000  97,060,000  83,500  176,185,000  78,325,253   
06/09/2022 -74,900  -163,282,000  2.18 (-5.22 %)    9,000  19,620,000  83,900  182,902,000  78,371,253   
05/09/2022 -195,800  -458,172,000  2.34 (-6.40 %)    19,100  44,694,000  214,900  502,866,000  78,198,053   
31/08/2022 10,800  27,108,000  2.51 (0.40 %)    10,800  27,108,000  78,134,353   
30/08/2022 -182,200  -460,966,000  2.53 (1.20 %)    182,200  460,966,000  77,981,753   
29/08/2022 -71,900  -177,593,000  2.47 (-8.52 %)    10,900  26,923,000  82,800  204,516,000  77,981,753  1.31% 
26/08/2022 -126,500  -335,225,000  2.65 (-5.36 %)    36,900  97,785,000  163,400  433,010,000  77,970,453  1.31% 
25/08/2022 -22,200  -63,048,000  2.84 (-2.07 %)    22,200  63,048,000  78,004,053  1.29% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.