TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 4,000  166,400,000  41.6 (2.21 %)    4,000  166,400,000  3,932,079  45.23% 
05/08/2022 1,700  69,190,000  40.7 (0.00 %)    1,700  69,190,000  3,936,079  45.21% 
04/08/2022 -8,400  -341,880,000  40.7 (-2.16 %)    2,100  85,470,000  10,500  427,350,000  3,937,779  45.20% 
03/08/2022 3,300  137,280,000  41.6 (0.48 %)    3,300  137,280,000  3,939,879  45.19% 
02/08/2022 1,400  57,960,000  41.4 (0.98 %)    1,400  57,960,000  3,943,179  45.17% 
01/08/2022 9,200  377,200,000  41 (3.54 %)    9,200  377,200,000  3,944,579  45.17% 
29/07/2022 8,900  352,440,000  39.6 (1.54 %)    8,900  352,440,000  3,953,779  45.12% 
28/07/2022 6,900  269,100,000  39 (4.00 %)    6,900  269,100,000  3,961,679  45.08% 
27/07/2022 -1,000  -37,500,000  37.5 (-1.57 %)    1,000  37,500,000  3,968,579  45.05% 
26/07/2022 1,400  53,340,000  38.1 (-0.52 %)    1,400  53,340,000  3,968,579  45.05% 
25/07/2022 1,000  38,300,000  38.3 (-0.26 %)    1,000  38,300,000  3,968,479  45.05% 
22/07/2022 100  145,920,000  38.4 (0.26 %)    100  203,520,000  57,600,000  3,969,479  45.04% 
21/07/2022 1,000  38,300,000  38.3 (0.26 %)    1,000  38,300,000  3,973,879  45.02% 
20/07/2022 300  11,460,000  38.2 (1.87 %)    1,200  45,840,000  900  34,380,000  3,971,779  45.03% 
19/07/2022 -2,100  -78,750,000  37.5 (-2.09 %)    1,000  37,500,000  3,100  116,250,000  3,972,979  45.02% 
18/07/2022 300  11,490,000  38.3 (0.79 %)    300  11,490,000  3,973,979  45.02% 
15/07/2022 2,400  91,200,000  38 (-0.26 %)    2,400  91,200,000  3,974,279  45.02% 
14/07/2022 400  15,240,000  38.1 (-1.30 %)    400  15,240,000  3,976,679  45.01% 
13/07/2022 8,000  308,800,000  38.6 (2.39 %)    8,000  308,800,000  3,977,079  45.00% 
12/07/2022 1,900  71,630,000  37.7 (1.62 %)    1,900  71,630,000  3,985,079  44.96% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.