TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ABB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/05/2022 12.1 (5.22 %)    1,214  6,922,300  5,702   1,861  6,556,500  3,523   365,800
24/05/2022 11.6 (0.87 %)    902  3,742,000  4,149   762  2,487,000  3,264   1,255,000
23/05/2022 11.4 (-1.72 %)    958  2,892,800  3,020   759  2,778,000  3,660   114,800
20/05/2022 11.7 (1.74 %)    903  2,929,600  3,244   909  2,997,400  3,297   -67,800
19/05/2022 11.7 (-0.85 %)    1,178  2,985,300  2,534   783  3,155,700  4,030   -170,400
18/05/2022 11.7 (4.46 %)    1,073  3,206,400  2,988   1,241  2,840,200  2,289   366,200
17/05/2022 11.7 (6.36 %)    1,391  4,721,800  3,395   1,255  3,392,100  2,703   1,329,700
16/05/2022 10.8 (-0.92 %)    1,114  2,229,300  2,001   802  2,295,500  2,862   -66,200
13/05/2022 10.6 (-6.19 %)    1,433  3,400,200  2,373   965  3,549,000  3,678   -148,800
12/05/2022 11.2 (-4.27 %)    1,597  3,419,900  2,141   692  3,454,500  4,992   -34,600
11/05/2022 11.6 (0.87 %)    962  2,569,600  2,671   633  1,937,700  3,061   631,900
10/05/2022 11.7 (-0.85 %)    1,272  3,197,300  2,514   795  2,257,500  2,840   939,800
09/05/2022 11.4 (-8.80 %)    1,905  3,458,300  1,815   952  3,748,000  3,937   -289,700
06/05/2022 12.4 (-3.13 %)    1,388  2,257,900  1,627   759  2,586,900  3,408   -329,000
05/05/2022 12.9 (0.00 %)    1,054  2,943,600  2,793   871  3,747,100  4,302   -803,500
04/05/2022 12.8 (-0.78 %)    1,092  2,520,800  2,308   866  2,661,400  3,073   -140,600
29/04/2022 13 (0.78 %)    1,698  2,878,300  1,695   891  2,917,300  3,274   -39,000
28/04/2022 12.9 (1.57 %)    1,259  2,656,700  2,110   878  2,192,000  2,497   464,700
27/04/2022 12.8 (2.40 %)    1,506  3,081,300  2,046   677  2,446,500  3,614   634,800
26/04/2022 12.9 (0.78 %)    1,895  3,624,500  1,913   893  2,491,200  2,790   1,133,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.