MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK XMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/03/2023 7.2 (-1.37 %)    14  16,600  1,186   19  21,900  1,153   -5,300
30/03/2023 7.3 (0.00 %)    21  27,600  1,314   21  17,600  838   10,000
29/03/2023 7.3 (0.00 %)    12  16,600  1,383   26  17,400  669   -800
28/03/2023 7.4 (1.37 %)    15  18,800  1,253   28  21,300  761   -2,500
27/03/2023 7.3 (1.39 %)    20  20,100  1,005   18  14,100  783   6,000
24/03/2023 7.1 (0.00 %)    26  21,700  835   21  33,100  1,576   -11,400
22/03/2023 7.1 (0.00 %)    18  21,900  1,217   20  30,000  1,500   -8,100
21/03/2023 7.1 (-1.39 %)    26  49,100  1,888   18  45,400  2,522   3,700
20/03/2023 7.1 (0.00 %)    33  24,700  748   25  22,800  912   1,900
17/03/2023 7.1 (0.00 %)    15  12,800  853   11  9,900  900   2,900
16/03/2023 7.1 (-1.39 %)    21  22,600  1,076   18  35,400  1,967   -12,800
15/03/2023 7.1 (0.00 %)    33  25,200  764   19  29,300  1,542   -4,100
14/03/2023 7.1 (0.00 %)    24  33,100  1,379   12  29,500  2,458   3,600
13/03/2023 7.1 (-2.74 %)    41  55,800  1,361   14  50,500  3,607   5,300
10/03/2023 7.2 (-1.37 %)    26  21,600  831   21,500  2,389   100
09/03/2023 7.3 (0.00 %)    33  27,700  839   17  28,900  1,700   -1,200
08/03/2023 7.2 (-4.00 %)    22  21,400  973   11  24,300  2,209   -2,900
07/03/2023 7.5 (1.35 %)    33  22,300  676   16  27,400  1,713   -5,100
06/03/2023 7.4 (-1.33 %)    32  20,800  650   20  33,400  1,670   -12,600
03/03/2023 0 (0.00 %)    28  24,800  886   21  31,900  1,519   -7,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.