MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VRE - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/12/2022 -476,860  -14,067,370,000  29.5 (0.51 %)    1,054,300  31,101,850,000  1,531,160  45,169,220,000  386,261,234   
06/12/2022 -656,059  -19,255,331,650  29.35 (-6.97 %)    1,314,500  38,580,575,000  1,970,559  57,835,906,650  386,661,488   
05/12/2022 516,204  16,286,236,200  31.55 (0.00 %)    1,326,700  41,857,385,000  810,496  25,571,148,800  386,572,688   
02/12/2022 1,196,011  37,734,147,050  31.55 (5.17 %)    2,052,957  64,770,793,350  856,946  27,036,646,300  387,072,088   
01/12/2022 163,500  4,905,000,000  30 (-1.80 %)    1,466,900  44,007,000,000  1,303,400  39,102,000,000  388,593,045   
30/11/2022 1,673,310  51,119,620,500  30.55 (0.16 %)    2,500,610  76,393,635,500  827,300  25,274,015,000  388,891,245   
29/11/2022 2,826,800  86,217,400,000  30.5 (4.10 %)    3,147,900  96,010,950,000  321,100  9,793,550,000  390,895,755   
28/11/2022 1,680,600  49,241,580,000  29.3 (6.93 %)    2,849,300  83,484,490,000  1,168,700  34,242,910,000  393,641,615   
25/11/2022 -25,400  -695,960,000  27.4 (1.11 %)    500,400  13,710,960,000  525,800  14,406,920,000  396,161,115   
24/11/2022 412,960  11,191,216,000  27.1 (3.63 %)    815,000  22,086,500,000  402,040  10,895,284,000  395,711,612   
23/11/2022 -75,800  -1,982,170,000  26.15 (0.00 %)    214,000  5,596,100,000  289,800  7,578,270,000  395,395,109   
22/11/2022 387,597  10,135,661,550  26.15 (-0.57 %)    1,297,500  33,929,625,000  909,903  23,793,963,450  394,224,209   
21/11/2022 -546,503  -14,373,028,900  26.3 (-4.71 %)    715,000  18,804,500,000  1,261,503  33,177,528,900  394,749,884   
18/11/2022 -160,397  -4,426,957,200  27.6 (-2.82 %)    1,224,503  33,796,282,800  1,384,900  38,223,240,000  394,730,299   
17/11/2022 1,361,575  38,668,730,000  28.4 (6.97 %)    2,115,800  60,088,720,000  754,225  21,419,990,000  395,467,102   
16/11/2022 905,985  24,053,901,750  26.55 (6.41 %)    1,436,570  38,140,933,500  530,585  14,087,031,750  397,023,088   
15/11/2022 1,000,700  24,967,465,000  24.95 (-1.77 %)    1,408,400  35,139,580,000  407,700  10,172,115,000  397,376,854   
14/11/2022 477,243  12,098,110,050  25.35 (0.20 %)    1,237,057  31,359,394,950  759,814  19,261,284,900  398,305,209   
11/11/2022 623,196  15,766,858,800  25.3 (2.02 %)    1,706,000  43,161,800,000  1,082,804  27,394,941,200  398,498,056   
10/11/2022 770,456  19,107,308,800  24.8 (-2.36 %)    1,162,501  28,830,024,800  392,045  9,722,716,000  399,673,804   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.