TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VRC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VRC Phan Văn Tướng       8,645,230          1,817,000    29/04/2022  11,462,230  22.92  
VRC Phan Văn Tướng       11,379,330            1,734,100  20/10/2021  9,645,230  19.29  
VRC Nguyễn Thu Huyền Vợ  Từ Như Quỳnh  Thành viên HĐQT  1,070,140    1,070,140  03/06/2021  02/07/2021    1,070,140  24/06/2021    0.00  
VRC Phan Văn Tướng       8,939,330          2,440,000    02/02/2021  11,379,330  22.76  
VRC Từ Như Quỳnh Thành viên HĐQT      2,867,080  7,000,000    28/12/2020  25/01/2021  3,000,000    28/12/2020  5,867,080  11.73  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       3,000,004            3,000,000  25/12/2020  0.00  
VRC Từ Như Quỳnh Thành viên HĐQT      2,867,080  7,000,000    25/12/2020  22/01/2021  400,000    18/03/2021  6,267,080  12.53  
VRC Phan Văn Tướng               8,939,330    23/12/2020  8,939,330  17.88  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       5,603,934            2,603,930  23/12/2020  3,000,004  6.00  
VRC Hoàng Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      9,450    9,450  11/12/2020  08/01/2021    9,450  29/12/2020    0.00  
VRC Nguyễn Thu Huyền Vợ  Từ Như Quỳnh  Thành viên HĐQT  1,740,460          10,000  680,320  11/12/2020  1,070,140  2.14  
VRC Từ Như Quỳnh Tổng Giám đốc      2,127,550  2,000,000    23/09/2020  22/10/2020  739,530    22/10/2020  2,867,080  5.73  
VRC Nguyễn Thu Huyền Vợ  Từ Như Quỳnh  Tổng Giám đốc  1,740,460    1,740,460  01/07/2020  30/07/2020      30/07/2020  1,740,460  3.48  
VRC Nguyễn Văn Dũng Bố  Nguyễn Thị Vân Trang  Thành viên HĐQT          30,000    05/02/2020  30,000  0.06  
VRC Nguyễn Thị Thúy Kế toán trưởng      1,700    1,700  02/12/2019  20/12/2019    1,700  02/12/2019    0.00  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       5,331,314          272,620    29/11/2019  5,603,934  11.21  
VRC Trần Thị Phương Khanh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      500            500  27/11/2019    0.00  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       3,631,314          1,700,000    06/09/2019  5,331,314  10.66  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       2,631,314          1,000,000    29/08/2019  3,631,314  7.26  
VRC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       2,457,104          70,000    26/07/2019  2,527,104  5.05  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.