TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -20,500  -470,475,000  22.95 (-0.43 %)    3,100  71,145,000  23,600  541,620,000  39,018,566   
29/09/2022 -25,400  -585,470,000  23.05 (0.22 %)    25,400  585,470,000  39,020,566   
28/09/2022 -10,800  -248,400,000  23 (-1.50 %)    10,800  248,400,000  38,996,866   
27/09/2022 9,200  214,820,000  23.35 (-1.06 %)    10,300  240,505,000  1,100  25,685,000  38,972,789   
26/09/2022 -23,600  -556,960,000  23.6 (-5.79 %)    100  2,360,000  23,700  559,320,000  38,940,889   
23/09/2022 -24,077  -603,128,850  25.05 (-2.15 %)    24,077  603,128,850  38,885,189   
22/09/2022 -42,000  -1,075,200,000  25.6 (2.40 %)    200  5,120,000  42,200  1,080,320,000  38,849,717   
21/09/2022 -55,800  -1,422,900,000  25.5 (1.80 %)    55,800  1,422,900,000  38,766,282   
20/09/2022 -35,472  -906,309,600  25.55 (-1.35 %)    35,472  906,309,600  38,754,852   
19/09/2022 -83,635  -2,166,146,500  25.9 (-2.26 %)    83,635  2,166,146,500  38,717,352   
16/09/2022 -11,430  -302,323,500  26.45 (0.95 %)    11,430  302,323,500  38,712,552   
15/09/2022 -37,400  137,800,000  26.2 (-1.13 %)    100  265,000,000  37,500  127,200,000  38,699,252   
14/09/2022 5,200  -353,115,000  26.5 (-1.49 %)    10,000  4,800  353,115,000  38,682,997   
13/09/2022 -13,300  -353,115,000  26.9 (-1.10 %)    13,300  353,115,000  38,682,497   
12/09/2022 -16,355  -283,250,000  27.2 (-1.09 %)    5,500,000  16,355  288,750,000  38,625,797   
09/09/2022 -10,300  -283,250,000  27.5 (1.10 %)    200  5,500,000  10,500  288,750,000  38,612,797   
08/09/2022 -56,700  -1,542,240,000  27.2 (-1.45 %)    56,700  1,542,240,000  38,578,097   
07/09/2022 21,700  598,920,000  27.6 (1.10 %)    34,700  957,720,000  13,000  358,800,000  38,567,297   
06/09/2022 -34,900  -952,770,000  27.3 (-0.36 %)    34,900  952,770,000  38,601,997   
05/09/2022 -10,800  -295,920,000  27.4 (-2.84 %)    10,800  295,920,000  38,596,697   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.