TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    26/07/2022  24/08/2022          0.00  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    30/06/2022  29/07/2022          0.00  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    22/06/2022  21/07/2022      21/07/2022  369,752,859  17.69  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    26/05/2022  24/06/2022      24/06/2022  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    20/05/2022  17/06/2022      17/06/2022  369,752,859  17.69  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    21/04/2022  20/05/2022      20/05/2022  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    18/04/2022  17/05/2022      17/05/2022  369,752,859  17.69  
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC       900,000  200,000    01/04/2022  29/04/2022  200,000    13/04/2022  1,100,000  0.05  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    17/03/2022  15/04/2022      15/04/2022  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    15/03/2022  13/04/2022      13/04/2022  369,752,859  17.69  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    10/02/2022  11/03/2022      11/03/2022  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    09/02/2022  10/03/2022      10/03/2022  369,752,859  17.69  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    06/01/2022  28/01/2022      28/01/2022  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    31/12/2021  28/01/2022      28/01/2022  369,752,859  17.69  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    01/12/2021  30/12/2021      30/12/2021  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    29/11/2021  28/12/2021      28/12/2021  369,752,859  17.69  
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC   Lê Song Lai  Thành viên HĐQT  900,000    900,000  02/11/2021  01/12/2021      01/12/2021  900,000  0.04  
VNM Platinum Victory Pte. Ptd       221,856,553  20,899,554    27/10/2021  25/11/2021      25/11/2021  221,856,553  10.62  
VNM F&N Dairy Investments PTE.LTD       369,752,859  20,899,554    26/10/2021  24/11/2021      24/11/2021  369,752,859  17.69  
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC       900,000    900,000  23/09/2021  22/10/2021      22/10/2021  900,000  0.04  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.