TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VNG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -28,500,000  9.8 (3.16 %)    28,500,000  47,189,364   
04/10/2022 -3,000  -28,500,000  9.5 (2.04 %)    3,000  28,500,000  47,188,364   
03/10/2022 -5,000,000  9.31 (-6.90 %)    5,000,000  10,000,000  47,188,364   
30/09/2022 -500  -5,000,000  10 (0.00 %)    500  5,000,000  1,000  10,000,000  47,187,464   
29/09/2022 -3,980,000  9.95 (-0.50 %)    4,975,000  8,955,000  47,187,964   
28/09/2022 -400  -3,980,000  9.95 (-0.50 %)    500  4,975,000  900  8,955,000  47,187,764   
27/09/2022 -2,000,000  9.95 (-0.50 %)    2,000,000  47,188,264   
26/09/2022 -200  -2,000,000  10 (-1.96 %)    200  2,000,000  47,188,264   
23/09/2022 -2,040,000  10.15 (-0.49 %)    2,040,000  47,188,064   
22/09/2022 -2,040,000  10.15 (-0.49 %)    2,040,000  47,188,064   
21/09/2022 -200  -2,040,000  10.2 (-1.92 %)    200  2,040,000  47,188,064   
20/09/2022 900  9,360,000  10.4 (0.00 %)    900  9,360,000  47,188,064   
19/09/2022 100  1,035,000  10.35 (-4.17 %)    100  1,035,000  47,188,964   
16/09/2022 15,000  161,250,000  10.75 (1.42 %)    15,000  161,250,000  47,175,064   
15/09/2022 15,100  -142,800,000  10.6 (0.95 %)    15,100  4,200,000  147,000,000  47,179,064   
14/09/2022 -13,600  -16,200,000  10.5 (-1.87 %)    400  14,000  16,200,000  47,194,164   
13/09/2022 -10,600  -16,200,000  10.7 (-2.73 %)    400  11,000  16,200,000  47,192,664   
12/09/2022 12,045,000  11 (0.00 %)    32,850,000  20,805,000  47,180,064   
09/09/2022 1,100  12,045,000  10.95 (3.30 %)    3,000  32,850,000  1,900  20,805,000  47,175,064   
08/09/2022 -10,000  -105,500,000  10.55 (-4.09 %)    3,000  31,650,000  13,000  137,150,000  47,166,064   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.