MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VND - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 706,400  10,490,040,000  14.85 (6.83 %)    3,545,980  52,657,803,000  2,839,580  42,167,763,000  985,187,752   
02/12/2022 3,215,780  44,699,342,000  13.9 (6.92 %)    3,262,900  45,354,310,000  47,120  654,968,000  987,195,627   
01/12/2022 1,970,890  25,621,570,000  13 (-4.41 %)    5,984,700  77,801,100,000  4,013,810  52,179,530,000  990,184,227   
30/11/2022 3,447,395  46,884,572,000  13.6 (6.25 %)    4,786,400  65,095,040,000  1,339,005  18,210,468,000  995,927,527   
29/11/2022 6,854,500  87,737,600,000  12.8 (6.67 %)    7,128,800  91,248,640,000  274,300  3,511,040,000  1,000,373,727   
28/11/2022 3,388,713  40,664,556,000  12 (6.67 %)    3,630,113  43,561,356,000  241,400  2,896,800,000  1,006,050,089   
25/11/2022 866,300  9,745,875,000  11.25 (6.64 %)    1,206,500  13,573,125,000  340,200  3,827,250,000  1,008,319,002   
24/11/2022 76,772  809,944,600  10.55 (-0.47 %)    1,529,200  16,133,060,000  1,452,428  15,323,115,400  1,006,860,287   
23/11/2022 278,300  2,949,980,000  10.6 (-6.19 %)    1,639,500  17,378,700,000  1,361,200  14,428,720,000  1,007,743,137   
22/11/2022 -981,415  -11,089,989,500  11.3 (0.00 %)    1,683,800  19,026,940,000  2,665,215  30,116,929,500  999,326,076   
21/11/2022 351,150  3,967,995,000  11.3 (1.80 %)    997,500  11,271,750,000  646,350  7,303,755,000  1,000,005,876   
18/11/2022 -8,658,005  -96,103,855,500  11.1 (0.00 %)    1,398,556  15,523,971,600  10,056,561  111,627,827,100  1,000,733,536   
17/11/2022 3,583,100  39,772,410,000  11.1 (5.21 %)    4,582,300  50,863,530,000  999,200  11,091,120,000  999,881,692   
16/11/2022 815,560  8,604,158,000  10.55 (6.57 %)    1,073,400  11,324,370,000  257,840  2,720,212,000  1,004,256,638   
15/11/2022 4,369,100  43,254,090,000  9.9 (-4.81 %)    9,119,500  90,283,050,000  4,750,400  47,028,960,000  1,005,180,738   
14/11/2022 10,984,346  113,687,981,100  10.35 (5.61 %)    11,191,700  115,834,095,000  207,354  2,146,113,900  1,010,598,538   
11/11/2022 7,397,850  72,498,930,000  9.8 (1.03 %)    7,547,150  73,962,070,000  149,300  1,463,140,000  1,021,170,738   
10/11/2022 1,466,510  14,254,477,200  9.72 (-7.43 %)    2,668,210  25,935,001,200  1,201,700  11,680,524,000  1,029,811,488  15.44% 
09/11/2022 788,000  8,234,600,000  10.45 (-2.34 %)    1,407,500  14,708,375,000  619,500  6,473,775,000  1,031,277,998  15.32% 
08/11/2022 3,145,230  33,496,699,500  10.65 (1.43 %)    3,253,330  34,647,964,500  108,100  1,151,265,000  1,030,863,298  15.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.