MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VLC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VLC Trần Chí Sơn Thành viên HĐQT      12,100    12,100  02/06/2020  29/06/2020    12,100  10/06/2020    0.00  
VLC Trương Huỳnh Như Ý Vợ  Trần Chí Sơn  Thành viên HĐQT  13,600    13,600  21/05/2020  18/06/2020    13,600  24/05/2020    0.00  
VLC Đào Duy Linh Chủ tịch HĐQT      103,400    100,000  09/07/2018  07/08/2018    100,000  12/07/2018  3,400  0.00  
VLC Công ty cổ phần GTNfoods       46,519,236  800,000    19/06/2018  16/07/2018          0.00  
VLC Lê Nhân Đức Kế toán trưởng      51,000    50,000  28/11/2017  27/12/2017    50,000  07/12/2017  1,000  0.00  
VLC Công ty cổ phần GTNfoods       44,200,236  3,091,949    15/11/2017  14/12/2017  2,319,000    14/12/2017  46,519,236  26.99  
VLC Bùi Xuân Hải Phó Tổng GĐ      2,600    2,600  19/09/2017  10/10/2017          0.00  
VLC Công ty cổ phần GTNfoods       41,015,650          3,184,586    22/08/2017  44,200,236  25.65  
VLC Bùi Xuân Hải Phó Tổng GĐ      64,600    62,000  16/08/2017  14/09/2017    62,000  12/09/2017  2,600  0.00  
VLC Nguyễn Thị Ngọc Trưởng BKS      32,200    32,200  14/08/2017  12/09/2017    32,200  06/09/2017    0.00  
VLC Nguyễn Duy Lý Thành viên BKS      18,800    18,800  09/03/2017  06/04/2017    18,000  28/03/2017  800  0.00  
VLC Phạm Thị Hoa       12,620,200            12,620,200  02/01/2017    0.00  
VLC Công ty cổ phần GTNFOODS       4,833,162          36,182,488    02/01/2017  41,015,650  23.80  
VLC Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới       4,470,000            2,800,000  15/11/2016  1,670,000  0.97  
VLC Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới       12,620,200            2,600,000  07/11/2016  10,020,200  5.81  
VLC Trần Quốc Huy Con  Trần Công Chiến  Phó Tổng GĐ  8,000    8,000  10/08/2016  08/09/2016    8,000  04/09/2016    0.00  
VLC Phạm Thị Linh       5,031,100          29,500    09/08/2016  5,060,600  2.94  
VLC Trần Quốc Huy Con  Trần Công Chiến  Phó Tổng GĐ  8,000    8,000  04/07/2016  28/07/2016      28/07/2016  8,000  0.00  
VLC Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn       48,960,000            14,144,240  27/06/2016  34,815,760  20.20  
VLC Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn       34,815,760            10,096,160  27/06/2016  24,719,600  14.34  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.