TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VIC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -275,891  -16,829,351,000  61 (-1.61 %)    77,900  4,751,900,000  353,791  21,581,251,000  1,391,287,942   
26/09/2022 -17,300  -1,072,600,000  62 (-0.96 %)    284,100  17,614,200,000  301,400  18,686,800,000  1,391,171,256   
23/09/2022 88,425  5,535,405,000  62.6 (-1.11 %)    172,345  10,788,797,000  83,920  5,253,392,000  1,391,261,809   
22/09/2022 206,635  13,079,995,500  63.3 (0.32 %)    401,221  25,397,289,300  194,586  12,317,293,800  1,391,411,854   
21/09/2022 63,153  3,984,954,300  63.1 (-1.25 %)    415,000  26,186,500,000  351,847  22,201,545,700  1,391,606,675   
20/09/2022 580,200  37,074,780,000  63.9 (1.59 %)    602,500  38,499,750,000  22,300  1,424,970,000  1,390,873,790   
19/09/2022 230,200  14,479,580,000  62.9 (0.64 %)    436,600  27,462,140,000  206,400  12,982,560,000  1,391,173,692   
16/09/2022 -103,515  -6,469,687,500  62.5 (-2.19 %)    874,070  54,629,375,000  977,585  61,099,062,500  1,391,356,705   
15/09/2022 375,994  -2,246,198,600  63.9 (0.79 %)    678,592  13,831,217,200  302,598  16,077,415,800  1,391,701,990   
14/09/2022 -35,429  1,877,570,200  63.4 (-1.09 %)    218,158  6,537,458,400  253,587  4,659,888,200  1,392,253,471   
13/09/2022 110,183  1,877,570,200  64.1 (0.16 %)    638,968  6,537,458,400  528,785  4,659,888,200  1,392,459,129   
12/09/2022 889  43,618,120,000  64 (-0.62 %)    116,000  44,423,120,000  115,111  805,000,000  1,393,068,297   
09/09/2022 677,300  43,618,120,000  64.4 (2.38 %)    689,800  44,423,120,000  12,500  805,000,000  1,392,866,497   
08/09/2022 142,700  8,975,830,000  62.9 (0.64 %)    172,500  10,850,250,000  29,800  1,874,420,000  1,392,898,596   
07/09/2022 -67,100  -4,193,750,000  62.5 (-1.26 %)    246,200  15,387,500,000  313,300  19,581,250,000  1,392,484,254   
06/09/2022 -537,600  -34,030,080,000  63.3 (-1.09 %)    120,200  7,608,660,000  657,800  41,638,740,000  1,392,263,254   
05/09/2022 -258,600  -16,550,400,000  64 (0.47 %)    628,200  40,204,800,000  886,800  56,755,200,000  1,392,048,054   
31/08/2022 -331,000  -21,084,700,000  63.7 (0.16 %)    353,200  22,498,840,000  684,200  43,583,540,000  1,391,871,954   
30/08/2022 -327,800  -20,848,080,000  63.6 (0.00 %)    7,600  483,360,000  335,400  21,331,440,000  1,391,613,461   
29/08/2022 -450,500  -28,651,800,000  63.6 (-2.15 %)    53,800  3,421,680,000  504,300  32,073,480,000  1,391,621,061  12.05% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.