TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VIC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  55.00  0.40 (0.73 %)    1,724,300  95,610,000,000  53.30  56.40  53.30 
29/09/2022 0.00  54.60  -2.90 (-5.04 %)    1,701,100  94,296,000,000  57.70  58.20  54.30 
28/09/2022 0.00  57.50  -3.50 (-5.74 %)    1,138,100  66,652,000,000  1,000,000  61,000,000,000  60.10  60.80  57.50 
27/09/2022 0.00  61.00  -1.00 (-1.61 %)    639,100  39,331,000,000  62.10  62.20  60.80 
26/09/2022 0.00  62.00  -0.60 (-0.96 %)    1,195,900  74,218,000,000  1,000,000  63,000,000,000  61.80  62.60  61.60 
23/09/2022 0.00  62.60  -0.70 (-1.11 %)    324,200  20,313,000,000  63.00  63.30  62.00 
22/09/2022 0.00  63.30  0.20 (0.32 %)    1,238,700  76,489,000,000  62.50  63.30  58.70 
21/09/2022 0.00  63.10  -0.80 (-1.25 %)    482,700  30,441,000,000  158,300  9,979,232,000  63.50  63.60  62.70 
20/09/2022 63.90  63.90  1.00 (1.59 %)    800,100  50,730,000,000  62.60  63.90  62.60 
19/09/2022 62.90  62.90  0.40 (0.64 %)    786,000  49,328,000,000  62.50  63.30  62.10 
16/09/2022 62.50  62.50  -1.40 (-2.19 %)    1,684,400  106,518,000,000  63.20  64.50  62.50 
15/09/2022 63.90  63.90  0.50 (0.79 %)    851,300  53,997,000,000  63.50  64.00  62.80 
14/09/2022 63.40  63.40  -0.70 (-1.09 %)    711,000  44,735,000,000  63.50  63.70  62.10 
13/09/2022 64.10  64.10  0.10 (0.16 %)    1,059,100  67,796,000,000  64.00  64.30  63.60 
12/09/2022 64.00  64.00  -0.40 (-0.62 %)    552,900  35,585,000,000  64.90  64.90  63.80 
09/09/2022 64.40  64.40  1.50 (2.38 %)    1,193,800  76,354,000,000  63.20  64.40  62.90 
08/09/2022 62.90  62.90  0.40 (0.64 %)    841,200  53,044,000,000  63.30  63.60  62.40 
07/09/2022 62.50  62.50  -0.80 (-1.26 %)    1,347,400  84,636,000,000  63.30  63.40  62.50 
06/09/2022 63.30  63.30  -0.70 (-1.09 %)    1,335,600  85,256,000,000  64.10  64.80  63.10 
05/09/2022 64.00  64.00  0.30 (0.47 %)    1,310,100  84,585,000,000  300,000  19,380,000,000  64.80  65.20  64.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.