MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VHM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/02/2023 48,210  2,311,669,500  47.95 (-0.31 %)    792,710  38,010,444,500  744,500  35,698,775,000  1,115,941,596   
03/02/2023 39,436  1,896,871,600  48.1 (0.42 %)    815,300  39,215,930,000  775,864  37,319,058,400  1,113,932,926   
02/02/2023 -627,258  -30,045,658,200  47.9 (-0.21 %)    1,665,254  79,765,666,600  2,292,512  109,811,324,800  1,113,732,594   
01/02/2023 -2,077,480  -99,719,040,000  48 (-5.70 %)    618,600  29,692,800,000  2,696,080  129,411,840,000  1,114,158,348   
31/01/2023 -711,850  -36,233,165,000  50.9 (-1.17 %)    633,482  32,244,233,800  1,345,332  68,477,398,800  1,113,972,023   
30/01/2023 -274,700  -14,147,050,000  51.5 (-3.38 %)    702,500  36,178,750,000  977,200  50,325,800,000  1,113,223,005   
27/01/2023 217,375  11,586,087,500  53.3 (2.11 %)    1,579,500  84,187,350,000  1,362,125  72,601,262,500  1,112,950,715   
19/01/2023 499,300  26,063,460,000  52.2 (-0.57 %)    2,087,700  108,977,940,000  1,588,400  82,914,480,000  1,112,792,639   
18/01/2023 36,518  1,917,195,000  52.5 (0.96 %)    1,559,208  81,858,420,000  1,522,690  79,941,225,000  1,113,379,029   
17/01/2023 -253,276  -13,170,352,000  52 (1.36 %)    989,900  51,474,800,000  1,243,176  64,645,152,000  1,113,712,437   
16/01/2023 260,190  13,347,747,000  51.3 (-1.35 %)    969,100  49,714,830,000  708,910  36,367,083,000  1,114,031,520   
13/01/2023 548,800  28,537,600,000  52 (0.97 %)    1,135,100  59,025,200,000  586,300  30,487,600,000  1,114,697,920   
12/01/2023 697,233  35,907,499,500  51.5 (1.38 %)    1,196,450  61,617,175,000  499,217  25,709,675,500  1,115,216,592   
11/01/2023 566,849  28,795,929,200  50.8 (2.01 %)    831,549  42,242,689,200  264,700  13,446,760,000  1,115,675,642   
10/01/2023 245,274  12,202,381,500  49.75 (-0.90 %)    967,002  48,108,349,500  721,728  35,905,968,000  1,116,282,191   
09/01/2023 418,076  20,987,415,200  50.2 (0.60 %)    863,076  43,326,415,200  445,000  22,339,000,000  1,116,587,801   
06/01/2023 552,300  27,559,770,000  49.9 (0.40 %)    1,043,900  52,090,610,000  491,600  24,530,840,000  1,117,450,877  24.34% 
05/01/2023 908,808  45,167,757,600  49.7 (1.43 %)    1,484,100  73,759,770,000  575,292  28,592,012,400  1,117,786,577  24.33% 
04/01/2023 436,500  21,388,500,000  49 (-0.81 %)    840,100  41,164,900,000  403,600  19,776,400,000  1,118,487,777  24.31% 
03/01/2023 506,500  25,021,100,000  49.4 (2.92 %)    993,900  49,098,660,000  487,400  24,077,560,000  1,118,382,677   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.