MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VGI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/12/2022 21.7 (3.83 %)    789  961,300  1,218   845  1,159,100  1,372   -197,800
02/12/2022 21.6 (1.89 %)    1,176  1,275,600  1,085   772  1,113,800  1,443   161,800
01/12/2022 20.5 (-2.38 %)    1,493  1,477,000  989   1,014  1,773,000  1,749   -296,000
30/11/2022 21.4 (3.88 %)    680  848,300  1,248   772  924,500  1,198   -76,200
29/11/2022 21 (1.94 %)    1,294  1,364,300  1,054   871  1,314,700  1,509   49,600
28/11/2022 20.9 (7.18 %)    896  947,400  1,057   865  1,007,300  1,165   -59,900
25/11/2022 19.9 (6.99 %)    616  832,000  1,351   634  718,000  1,132   114,000
24/11/2022 0 (0.00 %)    981  896,600  914   486  733,300  1,509   163,300
22/11/2022 19.8 (4.21 %)    1,094  1,123,000  1,027   1,025  1,061,200  1,035   61,800
21/11/2022 19.1 (5.52 %)    813  878,500  1,081   649  774,400  1,193   104,100
18/11/2022 18.9 (1.61 %)    1,230  1,200,400  976   705  952,800  1,351   247,600
17/11/2022 19 (14.46 %)    706  769,700  1,090   520  577,700  1,111   192,000
16/11/2022 18.5 (3.93 %)    1,344  1,670,400  1,243   894  1,550,900  1,735   119,500
15/11/2022 17.5 (-14.63 %)    808  799,400  989   594  1,133,600  1,908   -334,200
14/11/2022 20.1 (-12.23 %)    1,025  854,600  834   588  849,100  1,444   5,500
11/11/2022 22.5 (1.81 %)    542  874,700  1,614   775  1,022,900  1,320   -148,200
10/11/2022 21.2 (-10.55 %)    1,061  1,078,500  1,016   613  1,065,300  1,738   13,200
09/11/2022 23.5 (0.43 %)    414  407,400  984   447  467,800  1,047   -60,400
08/11/2022 23.7 (2.60 %)    509  488,500  960   463  444,700  960   43,800
07/11/2022 22.6 (-6.61 %)    858  814,800  950   517  843,900  1,632   -29,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.