TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/09/2022 52,700  953,870,000  18.1 (-2.69 %)    52,700  953,870,000  49,025,460   
28/09/2022 42,600  792,360,000  18.6 (-6.77 %)    42,600  792,360,000  49,078,160   
27/09/2022 3,000  59,850,000  19.95 (-6.78 %)    4,400  87,780,000  1,400  27,930,000  49,120,700   
26/09/2022 -1,380,000  21.4 (-6.96 %)    1,380,000  49,119,600   
23/09/2022 -60  -1,380,000  23 (0.00 %)    60  1,380,000  49,119,600   
22/09/2022 -5,500  -126,500,000  23 (1.32 %)    5,500  126,500,000  49,119,600   
21/09/2022 -693,870,000  22.7 (-1.30 %)    693,870,000  49,089,300   
20/09/2022 -693,870,000  23 (0.44 %)    693,870,000  49,012,700   
19/09/2022 -30,300  -693,870,000  22.9 (-6.15 %)    30,300  693,870,000  49,005,100   
16/09/2022 -76,600  -1,865,210,000  24.35 (0.62 %)    76,600  1,865,210,000  49,001,300   
15/09/2022 -7,600  573,400,000  24.15 (2.77 %)    662,700,000  7,600  89,300,000  49,000,300   
14/09/2022 24,400  339,720,000  23.5 (0.00 %)    28,200  421,800,000  3,800  82,080,000  48,991,310   
13/09/2022 35,000  339,720,000  23.5 (3.52 %)    36,000  421,800,000  1,000  82,080,000  49,015,910   
12/09/2022 -6,090  339,720,000  22.7 (-0.44 %)    2,900  421,800,000  8,990  82,080,000  49,051,910   
09/09/2022 14,900  339,720,000  22.8 (-0.44 %)    18,500  421,800,000  3,600  82,080,000  49,054,810   
08/09/2022 12,300  281,055,000  22.85 (-2.77 %)    12,300  281,055,000  49,071,510   
07/09/2022 239,000,000  23.5 (-1.67 %)    282,020,000  43,020,000  49,081,310   
06/09/2022 10,000  239,000,000  23.9 (0.42 %)    11,800  282,020,000  1,800  43,020,000  49,078,310   
05/09/2022 500  11,875,000  23.75 (1.06 %)    3,000  71,250,000  2,500  59,375,000  49,090,110   
31/08/2022 -1,600  -37,520,000  23.45 (1.96 %)    1,400  32,830,000  3,000  70,350,000  49,093,110   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.