TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/09/2022 5,000  166,250,000  33.25 (-0.75 %)    5,000  166,250,000     
27/09/2022 33.5 (0.75 %)    1,262,147  42,281,924,500  1,262,147  42,281,924,500     
26/09/2022 33.25 (-2.78 %)    1,000,000  33,250,000,000  1,000,000  33,250,000,000     
23/09/2022 -5,000  -171,000,000  34.2 (-1.01 %)    1,200,000  41,040,000,000  1,205,000  41,211,000,000     
22/09/2022 34.55 (0.14 %)    3,154,500,000  3,154,500,000     
21/09/2022 34.5 (-1.57 %)    3,154,500,000  3,154,500,000     
20/09/2022 35.05 (-0.14 %)    90,000  3,154,500,000  90,000  3,154,500,000     
19/09/2022 35.05 (-2.64 %)    720,000,000  720,000,000     
16/09/2022 36 (-1.64 %)    20,000  720,000,000  20,000  720,000,000     
15/09/2022 130  36.6 (-0.54 %)    130  16,409,120,000  16,409,120,000     
14/09/2022 377,740,000  36.8 (-1.34 %)    445,900  377,740,000  445,900     
13/09/2022 377,740,000  37.3 (-0.53 %)    377,740,000     
12/09/2022 -130  377,740,000  37.5 (-0.53 %)    377,740,000  130     
09/09/2022 377,740,000  37.65 (0.67 %)    377,740,000     
08/09/2022 10,100  377,740,000  37.4 (-0.53 %)    10,100  377,740,000     
07/09/2022 -389,860,000  37.55 (-2.97 %)    389,860,000     
06/09/2022 -389,860,000  38.65 (0.13 %)    389,860,000     
05/09/2022 -10,100  -389,860,000  38.6 (-1.03 %)    10,100  389,860,000     
31/08/2022 38.95 (0.39 %)    66,400  2,586,280,000  66,400  2,586,280,000     
30/08/2022 38.75 (-0.13 %)    1,940,000,000  1,940,000,000     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.