TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/09/2022 33.25 (-0.75 %)    2,137  4,545,200  2,127   1,239  3,664,400  2,958   880,800
27/09/2022 33.5 (0.75 %)    2,365  4,636,000  1,960   1,625  4,037,700  2,485   598,300
26/09/2022 33.25 (-2.78 %)    4,531  7,581,500  1,673   1,771  7,243,100  4,090   338,400
23/09/2022 34.2 (-1.01 %)    2,665  3,994,600  1,499   1,101  3,850,800  3,498   143,800
22/09/2022 34.55 (0.14 %)    3,493  5,753,300  1,647   1,046  4,115,100  3,934   1,638,200
21/09/2022 34.5 (-1.57 %)    2,558  3,398,300  1,328   1,133  3,801,200  3,355   -402,900
20/09/2022 35.05 (-0.14 %)    2,445  3,473,300  1,421   1,222  3,454,300  2,827   19,000
19/09/2022 35.05 (-2.64 %)    3,541  4,967,900  1,403   1,555  6,131,200  3,943   -1,163,300
16/09/2022 36 (-1.64 %)    2,398  3,445,800  1,437   1,048  3,747,900  3,576   -302,100
15/09/2022 36.6 (-0.54 %)    1,406  2,645,300  1,881   1,223  2,906,500  2,377   -261,200
14/09/2022 36.8 (-1.34 %)    3,209  5,213,900  1,625   1,453  4,181,000  2,877   1,032,900
13/09/2022 37.3 (-0.53 %)    1,420  2,762,600  1,945   1,040  3,131,800  3,011   -369,200
12/09/2022 37.5 (-0.53 %)    1,421  2,116,700  1,490   1,029  2,797,200  2,718   -680,500
09/09/2022 37.65 (0.67 %)    2,397  4,616,000  1,926   1,348  4,497,300  3,336   118,700
08/09/2022 37.4 (-0.53 %)    2,249  4,002,300  1,780   1,614  4,043,300  2,505   -41,000
07/09/2022 37.55 (-2.97 %)    2,911  5,830,000  2,003   1,682  6,269,700  3,728   -439,700
06/09/2022 38.65 (0.13 %)    1,771  4,312,000  2,435   2,415  4,384,100  1,815   -72,100
05/09/2022 38.6 (-1.03 %)    1,955  3,935,800  2,013   2,059  4,105,200  1,994   -169,400
31/08/2022 38.95 (0.39 %)    1,600  4,253,600  2,659   1,815  4,677,000  2,577   -423,400
30/08/2022 38.75 (-0.13 %)    1,674  5,183,000  3,096   2,705  6,261,600  2,315   -1,078,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.